Sveže

Občina Lendava za maske prejela devet ponudb, najcenejše in predvsem najhitreje dobavljive so bile tiste iz Čakovca

Minulo soboto je v Lendavo prispela prva pošiljka zaščitnih mask in sicer 5.600 pralnih zaščitnih mask, skupno pa jih bo v Lendavi v teh dneh 12.000, saj pošiljka ali dve še prihajata. Občina je, po povpraševanju, prejela devet ponudb, delovna skupina za izbor pa se je odločila za maske izdelane v socialnem podjetju Humana Nova v Čakovcu, saj so bile najugodnejše in, kar je najpomembneje, najhitreje dobavljive.
Občina Lendava je 25.3.2020 pričela z zbiranjem ponudb za dobavo zaščitnih pralnih mask in sicer, da proizvajalci na Občino Lendava čim prej pošljejo pisne ponudbe za 12.000 komadov mask. “Ponudbe tistih, ki so jih oddali, je komisija 2.4.2020 enakovredno obravnavala, saj je potrebno vedeti, da Občina razpolaga z javnim denarjem in je zato primorana upoštevati zakone in gospodarno porabo javnega denarja,” je zapisal Janez Magyar, župan. Delovno skupino, ki jo je imenoval župan, so sestavljali Ivan Koncut (podžupan), Rozina Nemec (podžupanja), mag. Tibor Hebar (vodja oddelka za prostor, infrastrukturo in gospodarske javne službe in s sklepom imenovan vodja Štaba CZ Občine Lendava), Aleksandra Kreslin (direktorica občinske uprave) ter Bojan Petrijan (vodja oddelka za finance, proračun in premoženjske zadeve).

“Delovna skupina je ugotovila, da je Občina do dneva poziva pravočasno prejela 9 ponudb. Komisija je skrbno preverila cene, roke dobav, plačilne pogoje in druga dokazila, ki izkazujejo primernost prispelih ponudb (priložen certifikat, opis produkta, ki izkazuje primernost oz. druga dokazila). Delovna skupina je odločila, da je najprimernejša ponudba dobavitelja “Socijalna Zadruga HUMANA NOVA Čakovec” in glede na potrebe občanov odločila, da župan predlog delovne skupine nemudoma prouči in sprejme,” je veleval zapisnik zasedanja omenjene delovne skupine.

Imena podjetij so sicer na Občini Lendava zakrili, in posredovali le njihov sedež ter vrednost ponudbe na kos posamezne pralne zaščitne maske ter vrednost 12.000 kosov mask: