Sveže

Obnova cest v Čentibi: Na Občino Lendava prispelo šest ponudb, daleč najugodnejši Pomgrad

Lendavska Občina je na svoji spletni strani v torek, 9. junija objavila javno naročilo za obnovo cestne infrastrukture v naselju Čentiba. Javno naročilo predvideva rekonstrukcijo treh cestnih odsekov, na Občino pa je minuli ponedeljek prispelo šest ponudb.
V skladu z določili Zakona o javnih naročilih Občina Lendava vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradenj. Občina Lendava z omenjenim javnim naročilom išče izvajalce del obnove cestne infrastrukture v Čentibi, pri čemer gre za rekonstrukcijo treh odsekov. Skupno torej Občina namerava obnoviti 1.220 metrov cestišč, ki so v slabem, ali v primeru odseka Madžardiák, v zelo slabem stanju. Ta namreč ni bil obnovljen od leta 1994 oz. 1995, ko je bil zgrajen. V vseh teh letih je bil nekajkrat zgolj pokrpan.

Na razpisano javno naročilo je prispelo 6 ponudb in sicer so jih poslala podjetja Asfalti Ptuj iz Ptuja, Pavčnik d.o.o. iz Dola pri Hrastniku, Pomgrad d.d. iz Murske Sobote, Nograd d.o.o. iz Lendave, natančneje Hotize, Legartis d.o.o. iz Lendave ter Komunala Slovenske gorice d.o.o. iz Lenarta. Daleč najugodnejša ponudba je bila ponudba podjetja Pomgrad, katerega ponujena cena je bila 128.388 evrov. Lendavski Legartis, ki je bil drugi najcenejši, bi dela opravil za 208.822 evrov, tretji najcenejši pa je bil Nograd. Ti bi dela opravili za 211.388 evrov. Četrti je bil Komunala Slovenske gorice za 215,522 evrov, na petem mestu Asfalti Ptuj za 217.008 evrov in najdražji podjetje Pavčnik, ki bi dela opravili za 244.647 evrov.

Javno naročilo ima sicer možnost pogajanj, ki bodo vsekakor izvedena. Predviden pričetek izvedbe del je takoj po sklenitvi izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem del, zaključek izvedbe del pa je skladno s terminskim planom, vendar najkasneje do 15.10.2020.