Ostalo

Občina Lendava v najem daje dve garaži, kobiljska Občina eno v Lendavi prodaja

Občina Lendava do 25. maja zbira ponudbe za oddajo garaž za motorna vozila v najem. Gre za dve garaži v Mohorjevi ulici, Občina Kobilje pa eno v Tomšičevi ulici, prav tako s pomočjo javnega zbiranja ponudb, prodaja.
Občina Lendava je lastnica treh garaž v Kidričevi ulici, devetih garaž v Ulici Heroja Mohorja in dvaindvajsetih garaž v Tomičevi ulici. Ker je povpraševanje po najemu občinskih garaž v zadnjem letu bistveno večje od prostih kapacitet, je Občina Lendava izvedla postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem dveh garaž v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v Mohorjevi ulici, pri čemer je višina najemnine določena na podlagi cenika izbranega cenilca.

Gre torej za dve garaži v Mohorjevi ulici, izmere 15,50 kvadratnih metrov, ponudbo pa lahko oddajo fizične osebe s stalnim prebivališčem in ki tudi dejansko prebivajo v večstanovanjskih objektih v Kidričevi ulici, Kranjčevi ulici, ulici heroja Mohorja in na Trgu ljudske pravice. Garaže se lahko uporabljajo izključno za garažiranje motornih vozil. Cena najema za posamezno garažo znaša 30 EUR (brez DDV),

Občina Kobilje eno garažo prodaja

Če ste si morda želeli kakšno od garaž kupiti, to sedaj lahko storite. Občina Kobilje namreč prodaja eno garažo v tripleks garaži v Tomiščevi ulici. Njena površina znaša slabih 14 kvadratnih metrov, izhodiščna cena zanjo pa znaša 3.864 EUR. Kupec bo ob tem dolžan plačati že 2% davek na promet nepremičnin. Garaža se prodaja po načelu “video-kupljeno,” garažo pa bo v last prejel najugodnejši ponudnik. Za sodelovanje je potrebno vplačati 10% varščino izhodiščne cene. Popolne ponudbe v Kobilju sprejemajo do 18.5.2020 do 12.00 ure.