Ostalo

Občina Lendava ima v Dobrovniku dve stanovanji, eno je na prodaj

Občina Lendava poskuša že več let zapored neuspešno oddati v najem neprofitno stanovanje v Občini Dobrovnik, saj občani zavračajo prevzem stanovanja v Dobrovniku iz razloga, da se ne želijo preseliti v drugo občino, saj živijo v Lendavi in želijo ostati tukaj. Občina Lendava je obe stanovanji pridobila iz naslova dolga, ki ga je do Občine Lendava imela Občina Dobrovnik, Občina Lendava pa sedaj eno stanovanje prodaja.
“Občina Lendava poskuša že več let zapored neuspešno oddati v najem neprofitno stanovanje v Občini Dobrovnik, saj občani zavračajo prevzem stanovanja v Dobrovniku iz razloga, da se ne želijo preseliti v drugo občino, saj živijo v Lendavi in želijo ostati tukaj. Nadalje navajajo, da so otroci v Lendavi vpisani v vrtec, šolo, tudi obšolskih dejavnosti se udejstvujejo na območju občine Lendava ter bi jim vožnja v drugo občino bila breme (cca. 14 km; nekateri nimajo svojega avtomobila), prepis v dobrovniške vzgojno-izobraževalne zavode pa ne pride v poštev, saj bi to predstavljajo prevelik in nepotreben šok za otroke in bi za sabo potegnilo številne čustvene stiske otrok, kot so težave z učnim uspehom, nesprejetost sovrstnikov, depresija ipd. Prav tako bi stanje otrok negativno vplivalo na celotno družino in jo dodatno postavilo v konstanten stres,” so sporočili iz Občine Lendava.

Občina Lendava je pridobila leta 2015 dve neprofitni stanovanji od Občine Dobrovnik s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno dne 13.11.2015, saj je Občina Dobrovnik imela do Občine Lendava dolg, ki ga ni zmogla drugače odplačati, kot s kompenzacijo, tako da je prodala dve stanovanji Občini Lendava. Sedaj ravno  predmetni stanovanji predstavljata za Občino Lendava breme, zato se je odločila eno od njih prodati.

“Prodaja bo imela pozitivne finančne posledice na proračun, saj se bodo povečali prejemki proračuna in zmanjšali izdatki, ki jih ima Občina Lendava zaradi vzdrževanja praznega stanovanja, kar je v skladu z racionalnim upravljanjem premoženja občine. Kupnina se bo lahko namenila za obnovo obstoječih stanovanj,” so še sporočili iz Občine Lendava.