Ostalo

Devet podjetij prejelo skupno slabih 293 tisočakov

Včeraj je v prostorih Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti potekala tiskovna konferenca o predstavitvi rezultatov zaključnega Javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2022 – ukrep 1, Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024. Po predstavitvi je devet prejemnikov sredstev podpisalo pogodbe o sofinanciranju.
Kot vsako leto, je tudi letos v drugi polovici meseca aprila bil objavljen Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti. Podjetja, teh je bilo devet, so skupno prejela slabih 293 tisoč evrov sredstev. Na razpis se je sicer prijavilo 27 podjetij. Sredstva je zagotovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V kolikor bi želeli ugoditi vsem vlogam, bi potrebovali kar 832.888 evrov, kar pa presega odobrena sredstva.

Največ vlog z območja Občine Lendava

Največ vlog je bilo oddanih z območja Občine Lendava (21), Šalovci (2), Dobrovnik (2), Moravske Toplice (1), Hodoš (1). V kar osmih vlogah so se podjetja zavezala, da bodo zagotovila nova delovna mesta (skupno osem novih delovnih mest), štirinajst vlog je bilo oddanih nepopolnih in je bila zahtevana dopolnitev, kar je bilo tudi storjeno, deset vlog je bilo zavrnjenih, osem jih je bilo neveljavnih in torej devet uspešnih.

“Zelo sem vesel, da je bilo število prijavljenih veliko, sem pa hkrati tudi nekoliko razočaran, saj nam ni uspelo razdeliti vseh sredstev, ki so bila na razpolago. Velika večina prijavljenih na razpis ni ustrezala pogojem razpisa, kar pomeni, da smo bili primorani takšne vloge zavrniti,” je za Pomurski madžarski radio dejal Ferenc Horváth, predsednik Sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.

Dobitniki sredstev:

  • Linox Solution d.o.o. (44.386,16 EUR)
  • Sojos d.o.o. (33.075,00 EUR)
  • VIRS d.o.o. (42.414,83 EUR)
  • Sirisense, napredne programske rešitve d.o.o. (33.058,50 EUR)
  • Mizarstvo Evgen Szőke s.p. (23.691,75 EUR)
  • Elektromaterial Lendava d.o.o. (50.000,00 EUR)
  • Aleksander Šanca s.p. (31.384,50)
  • Zobotehnični laboratorij Probojčević d.o.o. (10.870,50 EUR)
  • Torcida d.o.o. (23.996,98 EUR)

FOTO: PMSNS