Ostalo

Novela Zakona o tujcih omogoča hitrejšo izdajo dovoljenj za prebivanje

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. “Sprejem zakona je nujen zaradi administrativnih razbremenitev upravnih enot. Ponovno uvajamo dostop do brezplačnih tečajev slovenskega jezika za vse kategorije tujcev.” so zapisali.
Dovoljenja za prebivanje

Navajamo nekatere ključne rešitve pri dovoljenjih za prebivanje:

  • Uvajamo možnost vročanja izkaznic podaljšanih dovoljenj za začasno prebivanje in dovoljenj za stalno prebivanje po pošti.
  • Olajšan je postopek zamenjave delodajalca, zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih v okviru veljavnega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Upravnim enotam ne bo treba več izdajati odločb o pisni odobritvi. Zamenjava bo mogoča že na podlagi podanega soglasja Zavoda za zaposlovanje. S tem bodo upravne enote razbremenjene, saj jim ne bo treba izdajati odločb o pisni odobritvi. Za tujce pa bodo postopki hitrejši in enostavnejši.
  • Prstni odtisi, oddani v postopku izdaje prvega dovoljenja za prebivanje, se bodo lahko uporabili tudi v postopku podaljšanja. To pomeni, da upravni enoti ne bo treba ponovno zajeti prstnih odtisov. Hranili se bodo pet let.
  • Odpravlja se obveznost periodičnega preverjanja sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti. Tujci bodo morali zadostna sredstva izkazati v vlogi za izdajo prvega dovoljenja in za vsako podaljšanje. Upravna enota tega ne bo več preverjala vsakih šest mesecev.
  • Odpravlja se zahteva po pisnem pozivu upravne enote za dopolnitev prošnje s prstnimi odtisi. To pomeni, da diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini lahko v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje digitalno zajame dva prstna odtisa tujca brez poziva upravne enote.
  • Tujec, ki mu je prenehal status začasne zaščite, lahko v osmih dneh po prenehanju začasne zaščite zaprosi za dovoljenje za začasno prebivanje za katerikoli namen, ki ga določa zakon (na primer delo, študij …).

Slovenski jezik

Ponovno uvajajo dostop do brezplačnih tečajev slovenskega jezika za vse kategorije tujcev. S tem spodbujajo vključevanje tujcev v slovensko družbo in odpravljajo zakonsko ureditev, ki bi se sicer začela uporabljati 27. aprila 2023.

Novela ne spreminja pogoja znanja slovenskega jezika na vstopni ravni (A1) za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine in osnovni ravni (A2) za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. Te določbe se torej začnejo uporabljati 27. aprila 2023. To bo v praksi pomenilo, da bodo morali družinski člani tujcev, imetnikov dovoljenja za bivanje v Sloveniji, ob vlogi za podaljšanje dovoljenja predložiti potrdilo o opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni pri pooblaščeni ustanovi v Sloveniji.