Ostalo

Nove podrobnosti nakupa Term Lendava

Nakup Term Lendava še vedno poraja mnogo vprašanj, kar se kupca tiče, na ta pa je moč odgovoriti nekoliko težavno. V enem izmed minulih člankov smo že pisali o kupcu, madžarskemu skladu Comitatus, a to ni vse …
Pot nakupa Term Lendava vodi v madžarsko zdraviliško mesto Miskolc, kjer se nahaja madžarski državni holding, po funkciji podoben slovenskemu SDH-ju. Tam se namreč nahaja t.i. “Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, Zrt,” ki pa ima svoja predstavništva v vseh večjih madžarskih mestih. Ta sicer skupno po sosednji Madžarski razpolaga s kar 17 bilijonov forintov vrednim državnim premoženjem, kar je približno polovica letnega bruto domačega proizvoda države.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) ima pod svojim okriljem kar 500 državnih družb, velika večina teh pa je v njihovi neposredni lasti. Nekako bi lahko zapisali, da je naloga MNV-ja vsestranska skrb za strateške naložbe in pridobivanje nepremičnin za nacionalne potrebe. Kako bi lahko v nacionalne potrebe sodile Terme Lendava seveda ni povsem jasno. V last MNV-ja spada tudi v minulem našem članku omenjen madžarski sklad Comitatus oz. Comitatus Borsod -Abaúj -Zemplén, Wikipedia pa razkrije, da se prav Borsod-Abaúj-Zemplén imenuje podregija, v katero upravno spada prav Miskolc, kjer se med drugim nahaja tudi sedež županije.