Ostalo

Nastaja Zelena ekipa Lendave

Pred dnevi je v KC Murania v Čentibi potekalo uvodno srečanje članov t. i. zelene ekipe Lendave in sicer z namenom predstavitve organiziranosti Zelene sheme slovenskega turizma, ki kot svoj ključni cilj opredeljuje uvajanje trajnosti v slovenski turizem.
Zelena shema slovenskega turizma je krovni nacionalni program za razvoj trajnosti v turizmu, ki ga vodi Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in njenim slovenskim partnerjem, Zavodom Tovarna trajnostnega turizma. Lendava kot destinacija se bo predvidoma letos vključila v sistem oz. certifikacijsko shemo, ki pod krovno znamko Slovenia Green nudi orodja za oceno, izboljšanje in promocijo trajnostnega delovanja.

Na sestanku so se dotaknili analize trenutnega stanja na področju zelenega oz. trajnostnega turizma Lendave, delovanja v skladu s slednjim in orisali nadaljnje aktivnosti v sklopu omenjenega projekta. Člani zelene ekipe prihajajo iz različnih institucij oz. sfer delovanja, in sicer iz lokalne skupnosti, javnih institucij oz. zasebnega sektorja. S svojo strokovno podporo, zbiranjem podatkov in aktivnostjo pri uresničevanju sprejetih ukrepov pomembno prispevajo k težnji po pridobitvi znaka Slovenia Green, zlasti pa pomagajo pri pozicioniranju Lendave kot okolju ter družbi prijazne destinacije.

“Zavod za turizem in razvoj Lendava stremi k temu, da bi bila Lendava prepoznana kot trajnostna destinacija in zato nagrajena s prepoznavnim znakom Slovenia Green. Slednji ima ključno vlogo pri naši težnji po zeleni preobrazbi, sledi potrebam domačega in mednarodnega okolja, pomembno veljavo pa ima tudi pri prijavi na nacionalne, prekomejne in mednarodne razpise. To je samo nekaj razlogov, zakaj se zeleni shemi letos pridružujemo tudi mi,” so sporočili iz Zavoda za turizem in razvoj.