Ostalo

Nasilje nad starejšimi je še vedno tabu tema, o kateri starejši težko, če sploh spregovorijo

Danes obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Na Centru za socialno delo (CSD) Pomurje ugotavljajo, da je nasilje nad starejšimi še vedno tabu tema, o kateri starejši težko, če sploh spregovorijo.
Starost naj bi bila obdobje, ko ima človek več časa zase, lahko se posveti aktivnostim, ki se jim prej ni utegnil, predvsem pa naj bi, v tem življenjskem obdobju preživljal čas med svojimi domačimi ali prijatelji čimbolj polno in kakovostno. Vendar temu marsikdaj ni tako. Tudi starejši so pogosto žrtve različnih oblik nasilja oziroma zlorab. Zakon o preprečevanju nasilja v družini opredeljuje, da je nasilje v družini vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana/članice proti drugemu družinskemu članu/članici oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve in telesno kaznovanje otrok.

Vloga CSD pri obravnavi nasilja v družini je nudenje svetovalne pomoči žrtvi in povzročitelju/povzročiteljici nasilja pri spreminjanju vedenjskih vzorcev, z namenom prekinitve nasilnega odnosa, podpora ter opolnomočenje pri zagotavljanju varnosti žrtve, z odpravo vzrokov oz. okoliščin v katerih prihaja do nasilja. “Na CSD opažamo, da gre pri nasilju nad starejšimi za veliko neodkritega, zamolčanega in neprijavljenega nasilja. Starejši o tem, da doživljajo nasilje s strani svojih otrok, vnukov, sorodnikov težko spregovorijo. Strah, nemoč in sram jim preprečujejo, da bi spregovorili o nasilju, saj se bojijo, da bi razkritje, da so žrtev nasilja s strani svojcev, utegnilo povečati njihovo ogroženost in stisko, na primer, kaj bodo rekli drugi, strah pred odhodom v institucijo, da jim nihče ne bo verjel, da se bo nasilje samo stopnjevalo, da ne bodo imele koga, ki bi za njih skrbel, da ne bodo imeli stika s sorodniki, da bo njihov najbližji kaznovan in nenazadnje tudi dvom, da se bo kaj izboljšalo,” pojasnjujejo pri CSD Pomurje.

Največ nasilja se torej dogaja doma, v partnerskih ter sorodstvenih odnosih in tam, kjer so starejši v odvisnem odnosu od svojih skrbnikov, negovalcev, torej v okolju, kjer bi se moralo starejšim zagotoviti nego, skrb, razumevanje, potrpežljivost in pomoč. Pomembno je, da žrtev zbere moč, da si uredi življenje brez nasilja. Doživljanje nasilja pušča na žrtvah dolgoročne posledice, zato je izjemno pomembno, da se nasilje čimprej zazna ter se ga prijavi na policijo ali na okrožno državno tožilstvo ali na CSD. 

Nasilje v družini je:

  • Nesprejemljivo in prepovedano
  • kršenje človekovih pravic in je kaznivo dejanje
  • zloraba moči in pomeni izrazito neenakovreden odnos, s katerim žrtev doživlja ogroženost in se jo spravlja v podrejen položaj
  • namerno, nadzorovano, razumno, zavestno, predvidljivo in običajno večkratno vedenje, s katerim želi povzročitelj nasilja žrtev nadzorovati ter si pridobiti moč in kontrolo nad njo
  • nasilje je običajno dalj časa trajajoče in se stopnjuje po pogostosti ter intenzivnosti. Za nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga izvaja – NIKOLI ni kriva žrtev
  • Za nasilje ni opravičila