Ostalo

Na razpis Vlade RS, katere koordinator je PMSNS, prispelo 16 vlog

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) je, kot koordinator javnega razpisa za Spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti, ki je bil pripravljen v sklopu izvajanja Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 in za katerega je finančna sredstva zagotovila Vlada Republike Slovenije, odločala o prispelih vlogah na omenjeni razpis, na zadnji seji PMSNS.
Na razpis na podlagi finančne pomoči Vlade Republike Slovenije Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020, ki je težek 350.000 evrov, je prispelo 16 vlog. Prispele prijave skladno z dogovorom ocenjuje tudi Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, ki je pri odločanju upoštevala priporočilo komisije za razpise. To je velevalo, da vsaki prijavi dodeli 15 točk, sledi pa še ocenjevanje glavne državne komisije za omenjeni razpis. Svet PMSNS je torej na minulem zasedanju dodelil maksimalno 20 točk, preostalih 80, maksimalno število točk je namreč 100, pa že omenjena komisija za ocenjevanje. Ta bo o zadevi odločala ta teden.

Po podpisih pogodb, je vsak potrjeni upravičenec projekt primorana realizirati do konca septembra, finančna sredstva pa bodo izplačana do konca letošnjega leta. Namen javnega razpisa je spodbujanje gospodarskega razvoja območij, kjer živijo pripadniki avtohtone narodne skupnosti. Kot upravičeno območje za prijavitelje prav tako velja to območje, torej območje občin Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in Lendava. Upravičeni prijavitelji so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so vsaj 12 mesecev registrirani po zakonu o gospodarskih družbah, ter imajo svoj sedež na upravičenem območju, prav tako vsaj 12 mesecev.

Projekt je seveda potrebno izvesti na upravičenem območju, prijavitelj pa se mora zavezati, da sofinancirana osnovna sredstva z upravičenega območja ne bo preselil. Najnižja višina zaprošenih sredstev znaša 20.000 evrov, najvišja pa 80.000 evrov. V tem primeru gre v celoti za nepovratna sredstva iz Slovenskega proračuna. Financirali se bodo tisti upravičeni stroški, ki bodo nastali od datuma oddaje vloge na javni razpis, do 30.9.2019. Upravičeni stroški bodo vsi stroški, ki so povezani z izvajanjem projekta in bodo v skladu s cilji projekta in izključno samo tisti stroški osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno oz. glavno dejavnostjo prijavitelja.