Ostalo

Murskosoboška Občina objavila javni natečaj za izbor imena, pozicijskega slogana in logotipa

Paviljon, ki je na svetovni razstavi EXPO Milano 2015 predstavljal Slovenijo in ga je MO Murska Sobota na razpisu dobila v nadaljnje upravljanje, potrebuje ime, pozicijski slogan in logotip. Te tri pomembne elemente sedaj iščejo s pomočjo javnega natečaja.
Predmet javnega natečaja je izbor “idejne rešitve za ime, pozicijski slogan in logotip za paviljon “Vrata v Pomurje.” “Izbrano ime in logotip bosta namenjena pozitivni medijski promociji in grajenju zavesti o paviljonu kot gospodarskem in turističnem središču Pomurske regije. Komunikacijske aktivnosti bodo zaobjele aktivnosti, ki potekajo v in ob paviljonu, zato je pomembno, da ime in pozicijski slogan in logotip simbolno in vizualno sporočajo, da gre za celovit in enovit prostor paviljona in njegove neposredne okolice, ki opredeljujejo svojo legitimnost v širšem družbenem prostoru Pomurja,” so zapisali.

V paviljonu se bo Pomurje predstavljalo kot celovita turistična destinacija, ki skozi zgodbe edinstvenega naravnega in kulturnega življenja ob reki Muri nagovarja obiskovalce k nadaljnjemu raziskovanju regije. Ciljne skupine so domači in tuji turisti, poslovna javnost, lokalne skupnosti širšega in ožjega okolja ter institucije znanja (vrtci, šole, …). Interesenti, ki bi v javnem natečaju želeli sodelovati, lahko svoja dela oddajo do vključno 29.1.2018. Odpiranje prijav ne bo javno, predstavitve se bodo odvijale 31.1.2018, tečajniki pa bodo o izidu obveščeni najkasneje do 1.2.2018.

Najboljši bodo nagrajeni

Prvi trije natečajni projekti, ki bodo prejeli najvišje število točk po oceni komisije, bodo prejeli denarno nagrado. Nagrada za zmagovalni projekt bo znašala 3.000 evrov bruto, nagrada za drugo uvrščeni projekt bo znašala 1.000 evrov bruto, nagrada za tretje uvrščeni projekt pa bo znašala 500 evrov bruto. Nagrade bodo izplačane v dveh mesecih po objavi rezultatov.