Sveže

Murski val: Računsko sodišče poslalo zahtevo po pojasnitvi odločitve za nakup

Da se bo klobčič okrog nakupa 60-odstotnega deleža radia Murski val pričel zapletati, smo že poročali in prav to se je sedaj pričelo. Računsko sodišče je namreč 24 občinam, ki so podprle nakup radia Murski val, poslalo zahtevo po pojasnitvi takšne odločitve.

Kot je moč razbrati iz dokumenta, ki ga je računsko sodišče poslalo 24 občinam, katerih župan/županja  je podprl/podprla nakup 60-odstotnega deleža radia Murski val, to sodišče sedaj zahteva, da omenjene občine v roku osmih dni po prejetju dokumenta predložijo podatke, ki jih bo sodišče potrebovalo za načrtovanje revizij pridobivanja in prodaj kapitalskih vlog občin oziroma gospodarskih družb v lasti občin v gospodarskih družbah.

Omenjene občine bodo sodišču tako morale predložiti vso dokumentacijo s katero razpolagajo v zvezi z omenjenim nakupom, dokument občine, iz katerega je razviden način odločanja oziroma pooblastilo županu za odločanje na svetu ustanoviteljic CEROP-a in tudi podatek o tem, kdo je sprejel odločitev, da župan na seji sveta ustanoviteljic CEROP-a glasuje za sprejetje sklepa o nakupu večinskega deleža radia Murski val.

Ob tem sodišče zahteva tudi pojasnilo, kakšne cilje je občina zasnovala z omenjenim nakupom, pogodbe, ki jih je občina sklenila za financiranje programskih vsebin, podatek o realiziranih odhodkih občine za izdajanje občinskega glasila v letu 2016 (če ga ta seveda izdaja), podatek o realiziranih odhodkih občine za financiranje programskih vsebin v drugih medijih v letu 2016 (razdeljeno po posameznih medijih) in analizo, iz katere so razvidne podlage in izhodišča za odločitev o financiranju programskih vsebin v drugih medijih. V kolikor občine seveda v navedenem času ne bodo sodišču posredovale zahtevanih podatkov, se bodo odgovorne osebe lahko znašle v prekršku.

Med drugim takega nakupa, po poročanju spletne izdaje Večera, ne omogoča že odlok o ustanovitvi javnega podjetja, prav tako bi nakup medijske hiše pomenil velik odmik od Ceropove osnovne dejavnosti, s čimer bi družba ravnala tudi izrecno v nasprotju s stališčem računskega sodišča, ki meni, da morajo gospodarske družbe v lasti lokalnih skupnosti slediti zgolj namenu njihove ustanovitve.

Sprejeti sklep je veljaven

Kljub temu, da je soglasje o nakupu radia umaknil največji ustanovitelj, občina Murska Sobota, ima CEROP veljaven sklep o nakupu radia. Kot kaže, bodo prav občine otežile delovanje radia Murski val, pa čeprav so svoj nakup opravičevale z besedami, da pred komercializacijo branijo “radio in regionalni interes.” Že to, da komunalno podjetje kupuje Radio, je prva napaka, ki bi lahko davkoplačevalce stala velikih denarcev -samo spomnimo se, kaj se je zgodilo, ko je pivovarna Laško kupovala medije. Epilog zgodbe je bila več milijardna luknja, ki smo jo bili primorani sanirati davkoplačevalci.

Med drugim bo to verjetno rekordno hitri nakup večine pomurskih županov. Kupiti medijsko podjetje v desetih dneh, brez da bi pred tem preverili lansko bilanco (radio je posloval z izgubo!) in brez skrbnega pregleda, je skrajno neodgovorno. Povrh vsega pa je tukaj tudi jasno, da večinski lastnik (v tem primeru CEROP) ne bo mogel odločati, saj župani pred dvigom rok niso poskrbeli za spremembo družbeniške pogodbe, drugi lastnik Denis Čeh iz 3lana pa je že nekajkrat zatrdil, da mu na misel ne pride, da bi pogodbo spreminjal. S tem je vodo, zahvaljujoč nepremišljenemu dvigu rok županov, uspešno pripeljal na svoj mlin.

In občina Lendava?

Kot poroča torkova spletna izdaja Večera, naj bi po neuradnih informacijah lendavski župan Balažek bil celo en izmed pobudnikov nakupa omenjenega radia. Med drugim je Balažek za Večer povedal, da bo najprej preveril, kaj točno Jevškov odstop od tega posla sploh pomeni, a da hkrati pričakuje, da bo “poteze potegnil Cerop.” In jih bo. Radio bo potrebno kupiti, saj ima za to veljaven sklep, ne glede na odločitev Jevška.

Jevšek je zato, ker so se v javnosti pojavili dvomi o upravičenosti in zakonitosti namere vseh pomurskih občin, da bi zato, da bi ga rešile pred komercializacijo, kupile večinski delež radia, še pred odstopom od nakupa zahteval ponoven sklic izredne seje sveta ustanoviteljic CEROP in ponovno glasovanje o sklepu o nakupu. “Toda od pristojnih je dobili razlago, da občine o isti stvari ne morejo glasovati dvakrat,” zato izredne seje niso sklicali.

Kot je razvidno iz pisanja urada župana Občine Lendava, o sklicu izredne seje Sveta ustanoviteljic CEROP-a, pod katero je podpisan župan Balažek, Občina Lendava ni nasprotovala sklicu izredne seje, če je ta potrebna. Med drugim je lendavski župan zapisal, da so na Občini “razočarani zaradi izkazane neenotnosti in načina komuniciranja v javnosti. Kljub temu ostajamo pri svojem stališču ter izglasovanem sklepu, ker verjamemo da je korekten in zakonit. Postavljanje pod vprašaj kredibilnosti in zakonitosti sprejete odločitve odpira tudi druga vprašanja glede izvršljivosti sklepov “sveta ustanoviteljic CEROP.” Prosimo, da vodstvo CEROP-a poda ustrezno pravno obrazložitev in ravna skladno s to obrazložitvijo.”