Sveže

Murska Sobota: Nadzidava splošnih ambulant Zdravstvenega doma Murska Sobota se lahko prične

Podžupan v opravljanju funkcije župana Zoran Hoblaj in član uprave podjetja Pomgrad Boris Sapač, sta včeraj podpisala pogodbo o nadzidavi splošnih ambulant Zdravstvenega doma Murska Sobota, dogodku je prisostvovala tudi direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota Edith Žižek Sapač.
Država je znotraj Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, namenila znatna sredstva za obnovitev infrastrukture na primarni ravni. Januarja 2022 je bil na podlagi omenjenega sklepa odprt razpis za sofinanciranje investicij na primarni na katerega so se lahko prijavile občine ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki vključujejo novogradnje ali rekonstrukcije, oboje z vključeno opremo.

Z nadzidavo splošnih ambulant Zdravstvenega doma Murska Sobota bodo zagotovljeni ustrezni prostori za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in s tem omogočeni enaki pogoji za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev ter omogočeno optimalnejše izvajanje osnovnih zdravstvenih dejavnosti na primarni ravni. Izvajalec del, ki se bodo začela v začetku oktobra je Pomgrad, gradbeno podjetje d.d.. Vrednost gradbenih del znaša 2.107.544,98 EUR z DDVsredstva v višini 895.936,00 EUR zagotovi Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, ostalo v višini 1.211.608,98 pa  zagotovi Zdravstveni dom Murska Sobota. Dela bodo predvidoma dokončana do oktobra 2023.

Cilji, ki bodo doseženi po izvedbi:

  • zagotovitev dodatnih prostorskih kapacitet za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti na območju občin Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Kuzma, Moravske Toplice, Hodoš, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina,
  • izboljšanje prostorskih pogojev za medicinsko osebje in izboljšanje kakovosti in varnosti obravnave pacientov na področju primarne zdravstvene dejavnosti,
  • zagotavljanje tehnično in funkcionalno ustreznejšega dostopa gibalno oviranim osebam,
  • zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav,
  • izvajanje aktivnosti krepitve zdravja,
  • zmanjševanje neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin na območju občin ustanoviteljic ZD Murska Sobota,
  • dostopnejše, sprejemljivejše in ustreznejše preventivne obravnave ter
  • povečanje kakovosti življenja posameznika in skupnosti.

Za pridobitev novih prostorov splošnih ambulant je načrtovana nadzidava dela objekta ob glavni ulici v velikosti 719,91 m² neto površine. Z nadzidavo se tako pridobi 10 splošnih ambulant, 5 referenčnih ambulant, skupni prostori, sanitarije za obiskovalce in zaposlene, arhiv in čakalnice. V sklopu nadzidave se bo izvedlo tudi povišanje jaška za dvigalo za dostop gibalno oviranim osebam.