Ostalo

Murska Sobota: Hotel Diana ne bo dobil koncesije za koriščenje termalne vode

Vlada je na včerajšnji svoji redni seji sprejela sklep, s katerim je obvestila pobudnika, družbo Hotel Diana d.o.o., Murska Sobota, da se postopek izdaje koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vrtine Sob2/88 za ogrevanje, ne začne.
Pobudo za pridobitev koncesije za izkoriščanje termalne, mineralne ali termomineralne vode iz vrtine Sob-2/88 je dne 6.8.2004 na Agencijo RS za okolje podala družba Radenska Zvezda – Diana d.o.o. Ker je šla družba Radenska Zvezda – Diana d.o.o. v stečaj, je lastnik nepremičnin, na katerih se nahaja hotel, postala družba Hypo Leasing d.o.o. (sedaj Heta Asset Resolution d.o.o.). Družba Heta Asset Resolution d.o.o. je nato prostore hotela dala v najem družbi Hotel Diana d.o.o., katera je 20.9.2013 podala pobudo oziroma vlogo za prenos pobude za pridobitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine Sob-2/88.

Družba Heta Asset Resolution d.o.o. je imela z družbo Hotel Diana d.o.o. sklenjeno najemno pogodbo za koriščenje hotelskih prostorov do vključno leta 2014. V skladu z veljavnimi koncesijskimi akti se pri podelitvi koncesije ugotavlja lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah, ki so potrebne za izvajanje koncesije, kar vključuje zemljišče, na kateri se nahaja vrtina ter nepremičnine, na kateri se nahaja objekt za rabo vode.

Ministrstvo za okolje in prostor je po prejemu neuradne informacije, da je zoper družbo Hotel Diana d.o.o. pričet postopek izvršbe izpraznitve prostorov (hotela), družbo Heta Asset Resolution d.o.o. z dopisom z dne 10.9.2018 za potrebe dokončanja ugotovitvenega postopka izpolnjevanja pogojev pobudnika ter odločitve glede priprave koncesijskega akta za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine Sob-21/97, pozvalo k posredovanju sodbe sodišča glede izpraznitve
prostorov s strani Hotela Diana.

Ministrstvo je s strani družbe Heta Asset Resolution d.o.o. dne 21.9.2018 prejelo Sklep Okrajnega sodišča v Murski Soboti z dne 20.7.2018 o ugovoru, s katerim je sodišče ugovor dolžnika (pobudnika) zavrnilo in dovolilo izvršbo zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine. Sklep je postal pravnomočen 30.10.2018. Glede na ugotovljeno, družba Hotel Diana d.o.o. torej ne izpolnjuje pogojev za pridobitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine Sob-2/88, ker ne izkazuje lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah, ki so potrebne za izvajanje koncesije. “Vlada obvešča pobudnika, da se postopek izdaje koncesijskega akta za podelitev koncesije za rabo podzemne termalne vode ne začne.”