Ostalo

Minister Poklukar se je srečal s poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar s sodelavkami se je srečal s poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti Felicejem Žižo in Ferencem Horváthom. Pogovarjali so se o osebni izkaznici, pri čemer sta poslanca izpostavila oblikovno rešitev novih osebnih izkaznic, ki se izdajajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost.
Minister Boštjan Poklukar je poslancema zagotovil, da namen oblikovne rešitve novih osebnih izkaznic ni bil zmanjševanje pomena italijanščine in madžarščine kot uradnega jezika na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, ali diskriminacija pripadnikov narodnih skupnosti. Pri pripravi predpisa in oblikovnih rešitev, pri katerih je bilo treba vključiti večje število novih zaščitnih in oblikovnih elementov, izpostavljenega strokovne službe v fazi priprave niso zaznale, prav tako tega v svoje pripombe niso vključili deležniki v medresorskem usklajevanju.

Minister Poklukar je še povedal, da bomo z vso resnostjo preučili predloge poslancev.

Poslanca sta izpostavila tudi začasni ponovni nadzor na notranji schengenski meji s Hrvaško in z Madžarsko med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki ter glavno turistično sezono ter znanja madžarskega in italijanskega jezika policistov na območjih občin, v katerih živita narodni skupnosti.

Ozadje

Osebna izkaznica je dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva, elektronsko poslovanje ter hkrati potovalni dokument. Obrazec osebne izkaznice je skladen z Uredbo (EU) 2019/1157 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja. Uredba med drugim določa, da mora biti v uradnem jeziku ali jezikih države članice izdajateljice zapisan naziv dokumenta “osebna izkaznica”, ime dokumenta pa mora biti zapisano še v vsaj enem drugem uradnem jeziku institucij Unije. Kot druge države, tudi Slovenija uporablja zapis v angleškem jeziku, saj se lahko s slovensko osebno izkaznico vstopa v 42 držav.

11. člen Ustave Republike Slovenije določa, da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina. Na območjih, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina. Tudi Zakon o osebni izkaznici sledi prej navedeni uredbi in ustavni določbi. V 7. členu namreč opredeljuje, da se osebna izkaznica izda na obrazcu, ki se tiska v slovenskem in angleškem jeziku, državljanu s prijavljenim stalnim prebivališčem na območju, določenem z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, pa se izda osebna izkaznica na obrazcu, ki se tiska v slovenskem, angleškem in italijanskem oziroma slovenskem, angleškem in madžarskem jeziku.