Ostalo

Minister določil seznam ambulant za neopredeljene zavarovane osebe, ta tudi v Lendavi

Ministrstvo za zdravje je objavilo seznam števila predvidenih ambulant za neopredeljene bolnike oz. za bolnike brez izbranega družinskega zdravnika po posameznih izvajalcih. Ena izmed teh ambulant se bo nahajala tudi v Zdravstvenem domu Lendava.
Prihodnje leto bodo zaživele ambulante za vse paciente, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika. Na ta način ministrstvo za zdravje odgovarja na problematiko pomanjkanja osebnih zdravnikov in posledično nedostopnost primarnega zdravstva za vse, ki v danem trenutku nimajo izbranega osebnega zdravnika.

Zavarovana oseba prosto izbere in se opredeli na ambulanto za neopredeljene tako, da podpiše listino o izbiri osebnega zdravnika, ki je določena s pravilnikom, ki ureja obrazce in listine za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja. Opredelitev na ambulanto za neopredeljene velja eno leto z možnostjo avtomatskega podaljšanja.

Zavarovana oseba se za termin v ambulanti za neopredeljene naroči elektronsko, prek elektronske pošte ali spletnih strani javnega zavoda, telefonsko ali osebno. Javni zavod kontaktne podatke ambulante za neopredeljene sporoči ministrstvu in ZZZS ter jih objavi na svoji spletni strani. Oseba bo v takšno ambulanto šla normalno, kot da bi šla k svojemu osebnemu zdravniku (če bi ga seveda imela izbranega).