Ostalo

Med podpisniki Listine raznolikosti Slovenija odslej tudi Varis

Obeležili so šesto slavnostno podpisovanje Listine raznolikosti Slovenija, ki je letos potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednice Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urške Klakočar Zupančič. Med podpisniki Listine raznolikosti Slovenija je odslej tudi lendavsko podjetje Varis.
Letošnji dogodek v organizaciji Listine raznolikosti, ki se je odvijal na predvečer Mednarodnega dneva človekovih pravic, je bil še posebej slovesen. Ne samo zaradi slavnostnega podpisovanja Listine raznolikosti Slovenije s strani podjetij, društev, zavodov in zvez, temveč tudi zaradi slovesnega zaključnega projekta W.I.C. (Workplace Inclusion Champion), namenjenega izobraževanju podpisnikov listin, da bi napredovali v strateškem pristopu in učinkovito udejanjali načela raznolikosti, enakovrednosti in vključenosti v svojih okoljih.

Dogodek predstavlja zaključni dogodek dvoletnega evropskega projekta Workplace Inclusion Champion, ki ga je sofinancirala Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike, iz Programa za pravice, enakost in državljanstvo. Slovenske aktivnosti je sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo, iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij.

Direktorica Listine raznolikosti Slovenije Barbara Zupančič je takoj na začetku prisotne spomnila na to, da je raznolikost dejstvo, vključenost pa izbira. Izpostavila je pomen kakovostnega dela, ki je najvišja oblika vključenosti. Posamezniku, kot socialnemu bitju, daje občutek vključenosti, sprejetosti, spoštovanja in usposobljenosti ter mu zagotavlja potrebno ravnovesje med delom in prostim časom. Delodajalci danes pričakujejo razvojno miselno naravnane in zavzete posameznike, ki so se pripravljeni ves čas učiti in se razvijati ne glede na svojo formalno izobrazbo in že pridobljena znanja in veščine. Ob tem se sočasno spopadajo z izzivom pomanjkanja kadra, pri tem pa pri zaposlovanju še vedno izključujejo posamezne skupine ljudi. Zato je nujno pridobiti potrebna znanja, da bomo lahko izkoristili vse potenciale raznolikih posameznikov, jim dali priložnost in s tem omogočili uspešen razvoj organizacij in družbe kot celote.

Med podpisniki Listine raznolikosti Slovenija odslej tudi Varis

Sabina Sobočan direktorica podjetja Varis je poudrila, da se vse začne v družini, nadaljuje v vrtcu in v šoli. Če se znotraj teh okolij ne pogovarjamo o raznolikosti, enakovrednosti in vključenosti, se bomo kasneje težko soočali s temi vprašanji bomo ženske bomo težko “prebijale steklene strope” “Pri vodenju moraš biti avtentičen in verjeti moraš v to, da se vse da. Zakaj imamo dvoje očes, dve ušesi in ena usta? Da vidimo, slišimo in govorimo. Uporabljajmo vse to, dodajmo še srce in vse bo mogoče.” Zaključila je z mislijo: “Bodimo podjetni, zaploskajmo drug drugemu, podpirajmo se in navijajmo drug za drugega in videli bomo da se da.”

Podpisnik Listine raznolikosti Slovenija je odslej tudi Zveza Romov Slovenije.