Ostalo

Lovci, inšpektorji in policisti z roko v roki za skupne cilje

Še eno delovno srečanje med prleškimi lovci, pomurskimi policisti (PU Murska Sobota in Zveza lovskih družin Prlekije), inšpektorji Inšpektorat RS za notranje zadeve (Vinko Ribič, Gregor Gabrijel, Vojko Kos), vodji organov za notranje zadeve na upravnih enotah Gornja Radgona, Ljutomer in Murska Sobota (Bernarda Gašparič, Aleksander Stamničar Veronik) ter lovskim inšpektorjem (Sebastjan Soršak), se je zaključilo uspešno.
Na srečanju v Lovskem domu (LD) Gornja Radgona v Hercegovščaku, ki je bilo namenjeno predvsem spoznavanju in dogovoru o sodelovanju ter novostih v zakonodaji povezani z lovstvom in orožjem, je sodelovalo okoli 60 predstavnikov PU Murska Sobota, PP Gornja Radgona ter PP Ljutomer z direktorjem PU Damirjem Ivančičem na čelu, lovski in policijski inšpektorji, vodji VPO, ter upravni delavci iz treh upravnih enot, na čelu z načelnikom UE Gornja Radgona Sašom Norčičem, z druge strani pa lovski starešini in lovski čuvaji iz osmih lovskih družin (Apače, Gornja Radgona, Radenci, Negova, Križevci, Ljutomer, Mala Nedelja in Videm), ki tvorijo ZLD Prlekije, ki skupaj šteje nad 500 članic in članov zelene bratovščine, na čelu s predsednikom Milanom Kolaričem. Poleg omenjenih so se aktualnega in odmevnega srečanja udeležili tudi lovci in lovski čuvaji nekaterih drugih lovskih družin.

Na srečanju, na katerem je vse prisotne najprej pozdravil predsednik ZLD Prlekije Milan Kolarič, ki je izrazil zadovoljstvo glede dobrega sodelovanja med policisti, lovci in ostalimi deležniki, je direktor PU Murska Sobota Damir Ivančić, v svojem govoru podal kratko varnostno oceno za območje, ki ga pokriva regijska policijska uprava. Predstavil je tudi nekatere dogodke, ukrepe in predloge, ki so povezani z lovstvom in varovanjem okolja. Opozoril je na pomembnost pooblastil, ki jih imajo lovci, predvsem lovski čuvaji, in na spoštovanje človekovih pravic v teh postopkih. Poudaril je, da je izmenjava informacij med lovci in policisti zelo pomembna, kar se kaže v takih delovnih razgovorih, ki so nujno potrebni tudi z vidika policijskega dela v skupnosti. Pri tem pa je vsekakor pomembna vloga vodje policijskega okoliša, ki povezuje sodelovanje z lovskimi družinami ter drugimi subjekti.

Tako prihaja do uspešnega medsebojnega sodelovanja, izmenjave informacij in obveščanja o varnostnih pojavih. Inšpektorji Inšpektorata RS za notranje zadeve, kakor tudi lovski inšpektor, so predvsem predstavili aktualne podatke o delu na terenu, ter najnovejše določbe Zakona o orožju, Zakona o divjadi in lovstvu, ter dileme pri posojanju orožja s poudarkom na lovskem pripravniku, dedovanju orožja ob smrti lovca, prenašanju orožja, planu odstrela divjadi ipd. Slišati je bilo tudi podatke o nekaterih odmevnejših obravnavanih dogodkih, ki so povezani z lovom in lovci. Ni izostala niti seznanitev prisotnih o spremembah pri vožnji v naravnem okolju, kjer je vožnja urejena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave, o hrupu, motenju posesti, sodelovanju pri strelskih tekmovanjih, organizaciji različnih prireditev, kjer je prisotno orožje, presojanju, kdaj je posameznik z orožjem – lovec pod vplivom alkohola, saj nobena zakonodaja ne dovoljuje prenašanje orožja osebam pod vplivom alkohola. Beseda je tekla tudi o obveščanju o povoženju divjadi, nezakonitem lovu – krivolovu, problematiki potepuških psov, opozorjeno pa je bilo še, da je v regiji še vedno veliko ilegalnega orožja, ipd … Sledila so številna vprašanja lovcev, predvsem o vožnji z motornimi vozili v naravnem okolju, o psih v loviščih ter težavah, s katerimi se srečujejo lovsko-čuvajske službe ipd …

Splošna ocena srečanja, ki ga je povezoval policijski inšpektor Boštjan Sedonja je bila, da je medsebojno sodelovanje lovcev in policistov na lokalni ravni v tem delu države, več kot zadovoljivo. Zaradi dobrega medsebojnega sodelovanja in obveščanja o kaznivih dejanjih in prekrških s področja lovstva in varovanja naravnega okolja in živali se bo tradicionalno srečanje med lovci in policisti nadaljevalo tudi v prihodnje. “Pomembno je, da lovci, zlasti čuvaji in starešine spoznajo naše vodje policijskih varnostnih okolišev (VPO), ki so skozi na terenu, ter pomočnike načelnikov in načelnike iz obeh policijskih postaj na tem območju. Vsekakor je dobrodošla tudi izmenjava izkušenj, pogovor o nadaljnjih aktivnostih ipd. Naše poti se prepletajo in gotovo je, da si lahko medsebojno pomagamo, zlasti pri varovanju okolja in narave,” je med drugim menil prvi pomurski policist Damir Ivančić, ki je zadovoljen, da je prišlo do sodelovanja med policisti in lovci. Zaskrbljeno je ugotovil, da je tudi v Pomurju še vedno veliko preveč mučenja živali in priznal, da je tudi tukaj policistom dobrodošla pomoč lovcev. Hkrati pa je opozoril na morebitno nevarnost pred ljudmi, ki posedujejo orožje, med katerimi so tudi lovci.

Na tokratnem srečanju so se med drugim dogovorili tudi o tem, da bi lovci obveščali policiste o divjih odlagališčih, saj se tudi lovci borijo za ohranitev naravnega okolja. Številki 113 in 080 1200 sta za lovce vedno odprta, obljubljena pa jim je tudi anonimnost morebitnih prijav kaznivih dejanj.