Ostalo

Letos ponovno: Destilacija, skladiščenje vina in zelena trgatev

V uradnem listu je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, ki za letošnje leto ponovno uvaja ukrepa krizne destilacije vina in kriznega skladiščenja vina. Med drugim je bila objavljena tudi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki za letošnje leto uvaja ukrep zelene trgatve.
Krizna destilacija

Upravičenci za krizno destilacijo vina so pridelovalci vina, ki so pridelali vsaj 15.000 litrov vina letnika 2020 in so prijavili zaloge vina za leto 2020 (stanje v RPGV na 1.3.2021), destilacija vsaj 25.000 litrov vina letnika 2020 ali 2019 oz. vsaj 5000 litrov za manjše pridelovalce vina (pridelali pod 100.000 litrov letnika 2020). Pogoj za odkupovalce grozdja: letošnji odkup grozdja vsaj v količini 70% odkupa letnika 2019, podpora pa znaša 0,80 eur na liter vina za destilacijo. Rok za oddajo zahtevkov je do 20.7.2021, če vino do 20.7. še ni zdestilirano, je sestavni del vloge tudi polog varščine v višini 110% pričakovane podpore z veljavnostjo najmanj 3 mesece po nameravani destilaciji.

Alkohol, ki nastane z destilacijo vina, mora biti uporabljen izključno za industrijske namene, pred nameravano destilacijo pa je nujna povezava s FURS-om glede trošarinskih postopkov. 

Krizno skladiščenje

Upravičenci so pridelovalci vina, ki so pridelali vsaj 30.000 litrov vina letnika 2020 in so prijavili zaloge vina za leto 2020 v količini vsaj 50% povprečnega pridelka zadnjih 3 let, skladiščenje vina letnika 2020 ali 2019 v količini, ki ni večja od 20% količine pridelka vina 2020, za obdobje 6 mesecev do 1 leta, vendar najmanj med 1.6. – 30.11.2021, podpora znaša 10 eur za skladiščenje 1 hektolitra vina za obdobje 1 leta; za krajši čas skladiščenja se podpora sorazmerno zniža. Rok za oddajo zahtevkov je 31.5.2021. Podpora se izplača v obliki predplačila.

Zelena trgatev

Upravičenci so  vinogradniki, ki so pridelali vsaj 5300 kg grozdja letnika 2020 in so prijavili zaloge vina za leto 2020 (če so zavezanci za prijavo zalog) (oboje stanje v RPGV na 1.3.2021) in izvajajo zeleno trgatev na vsaj 10% površine vinogradov, ki jih obdelujejo. Zelena trgatev mora biti izvedena na celem GERKu, minimalna upravičena površina je 0,1 ha (neto) in ne sme biti na več kot 10% zasajena s trsi, ki so mlajši od 4 let. Rok za izvedbo zelene trgatve je 1.8.2021, podpora znaša 50 % vsote neposrednih stroškov in izgube prihodka zaradi odstranitve grozdov, kar je v primeru ročne odstranitve grozdov 1987,50 eur/ha (neto). Rok za oddajo zahtevkov je 20.5.2021.

Za vse tri ukrepe bodo podrobna navodila in obrazci, ki jih je možno uporabiti za zahtevke, objavljeni na spletni strani AKTRP.