Ostalo

Letos jih poteče skupno kar 184.000: Pred potovanjem v tujino pravočasno preverite veljavnost dokumentov

Ob načrtovanju potovanj in poletnih dopustov svetujemo, da pravočasno preverite, ali imate ustrezen in veljaven osebni dokument za potovanje, saj letos veljavnost poteče skoraj 126.000 osebnim izkaznicam in 58.000 potnim listom.
Kam lahko potujemo z osebno izkaznico?

Z veljavno osebno izkaznico izkazujete svojo istovetnost in državljanstvo in lahko potujete v naslednje države: Albanija, Avstrija, Andora, Azori (sestavni del
Portugalske), Belgija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka, Črna gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Gruzija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Martinik (odvisno ozemlje Francije), Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Severna Makedonija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija, Švedska, Švica.

Za obisk drugih držav morate imeti veljaven potni list. Določene države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več. Zato svetujemo, da se pred potovanje pravočasno pozanimate o posebnih pogojih vstopa v države z vizumskim režimom na turističnih agencijah, spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav.

Vloga za nov dokument

Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice lahko vložite na kateri koli upravni enoti. Priporočamo, da vlogo vložite vsaj 10 dni pred dnevom potovanja. V nujnih primerih ali stiski, ko dokument potrebujete hitreje, lahko prosite za nujno (prioritetno) izdelavo dokumentov. V tem primeru bosta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v enem delovnem dnevu. Za takšno izdelavo dokumenta nastanejo dodatni stroški, saj je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso.

Staršem posebej priporočamo, da so pozorni na veljavnost listin otrok, saj te potečejo v krajšem času. Otrok za prehod meje potrebuje svoj potni list oziroma osebno izkaznico. Vlogo za izdajo dokumenta za otroka vloži njegov starš oziroma zakoniti zastopnik na kateri koli upravni enoti.

K vlogi za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice je treba predložiti v uničenje star dokument (če ga je otrok imel) in fotografijo otroka v velikosti 3,5 x 4,5 cm oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji. Otrok, ki je starejši od osem let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge. Ob izdaji potnega lista oziroma osebne izkaznice po dopolnjenem 12. letu starosti se otroku odvzame tudi dva prstna odtisa. Otroku do dopolnjenega 3. leta starosti se izdata potni list oziroma osebna izkaznica z veljavnostjo treh let, otroku od 3. do 18. leta starosti pa z veljavnostjo petih let.

Izguba ali kraja dokumenta

Potni list in osebna izkaznica sta dragocena dokumenta, zato ju je treba skrbno hraniti in z njima skrbno ravnati.

V primeru pogrešitve, izgube ali kraje dokumenta ste dolžni to naznaniti čim hitreje, najkasneje pa v osmih dneh (ali v osmih dneh po prihodu iz tujine) na kateri koli upravni enoti. Sama prijava pogrešitve na policijski postaji ne zadošča. Če tega ne storite, lahko to privede do zlorabe dokumenta in identitete, hkrati pa je to prekršek s predpisano globo od 125 do 400 evrov.

Če ostanete brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, to lahko naznanite na najbližjem diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije. Za prihod domov vam bodo ob predložitvi dveh fotografij izdali potni list za vrnitev. Če ostanete brez potovalnega dokumenta v eni od sosednjih držav, vam bodo mejni organi prihod v Slovenijo dovolili, če vaše državljanstvo in istovetnost nista vprašljiva.

Če naknadno svoj izgubljeni dokument najdete, ga ne uporabljajte več, temveč najdbo sporočite upravni enoti.