Ostalo

Lendavski Legartis bo gradil kanalizacijsko omrežje v naseljih Cven in Krapje

V županatu Mestne hiše Ljutomer je včeraj potekal podpis pogodbe za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Cven (delno) in naselju Krapje. Skupna dolžina gravitacijskih kanalov, ki jih je treba zgraditi znaša 7.043 m, dolžina tlačnih vodov pa 1.097 m. Del kanalizacijskega omrežja v naselju Cven in naselju Mota je bil zgrajen že v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C.
“Z dobrimi občutki sem podpisala pogodbo o izgradnji kanalizacije v delu Cvena in na Krapju saj sledimu našim občanom, ki so izgradnjo kanalizacije v razgovorih z njimi izpostavili kot prioriteto. Verjamem, da smo opravičili zaupanje, da smo dali odgovorno svoje obljube! Gre za enega največjih projektov pomurskih občin je povedal direktor Legartisa s katerim sva podpisala pogodbo,” je včeraj povedala Olga Karba, županja občine Ljutomer.

Občina Ljutomer je 17. 5. 2017 objavila naročilo za izbiro izvajalca Izgradnje kanalizacijskega omrežja za naselji Cven (delno) in Krapje (kjer kanalizacijsko omrežje še ni bilo zgrajeno). Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Legartis, d. o. o., in sicer za ceno 1.044.414,76 EUR.

Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno 12. 6. 2017, predloženih je bilo šest ponudb. Sklep o izbiri izvajalca del je bil izdan 22. 6. 2017. Projektno dokumentacijo za izgradnjo omenjenega  kanalizacijskega omrežja je izdelal Svetovanje in inženiring, Rudi Sever s. p. iz Stročje vasi. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Proplus, d. o. o., iz Maribora, stroški nadzora pa bodo znašali 5.700,00 EUR. Varnostni načrt je pripravilo podjetje DAING d. o. o. iz Beltincev, ki bo izvajalo tudi koordinacijo varstva pri delu.

Projekt bo sofinanciran s sredstvi pridobljenimi v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin – ZFO-1. Nepovratna sofinancerska sredstva iz tega naslova znašajo 160.261,00 EUR, povratna pa 240.000,00 EUR. Občina Ljutomer bo za predmetno investicijo najela še kredit pri najugodnejši poslovni banki v višini 500.000,00 EUR. Razlika do celotne vrednosti projekta bo krita s sredstvi iz proračuna Občine Ljutomer.

Začetek investicije je predviden takoj.