Ostalo

Lendavska knjižnica se sooča s precejšnjo prostorsko stisko

Knjižnica Lendava je osrednja splošna knjižnica s sedežem na Glavni ulici 12. V sklopu slednje delujejo tudi dislocirane enote: Dobrovnik, Dolina, Gaberje, Genterovci, Petišovci, Črenšovci, Hotiza, Kobilje, Odranci, Srednja Bistrica, Turnišče in Velika Polana. Matična ustanova se že več let bori s prostorsko stisko, ki pa se ne bo odpravila tako hitro.
Knjižnica Lendava je ob koncu leta 2017 imela 4.077 članov, ki so knjižnico obiskali 61.878-krat in si izposodili 179.589 enot knjižničnega gradiva. Knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko osrednje knjižnice in zunanjih knjižnic glede na Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe, v skladu s svojim poslanstvom. Glede na podatke iz leta 2017 je knjižnična zbirka glede na predpise relativno velika: ima 162.929 enot knjižničnega gradiva, od tega 155.051 enot knjižnega gradiva ter 7.878 enot neknjižnega gradiva, od tega je 34.015 enot gradiva v madžarskem jeziku.

A če imajo v lendavski knjižnici veliko zbirko knjižničnega gradiva, pa so v vse prej kot veliki prostorih, v katerih slednja deluje. Ta od leta 1976 deluje v stavbi nekdanje vile kraljevega notarja Oskarja Laubhaimerja, ki je v dvajsetih letih bila sedež državnega gozdnega gospodarstva, med in po drugi svetovni vojni pa jo je uporabljala vojska. Knjižnici Lendava trenutno za nemoteno opravljanje dejavnosti še zmeraj primanjkuje približno 1000 m2 prostorske površine.

“V letu 2017 je bilo obnovljeno dvorišče knjižnice, urejeno je bilo tudi odvodnjavanje. Žal pa zgradba knjižnice še zmeraj ni bila deležna drugih investicijskih vlaganj v samo zgradbo, posledica pa je ne samo slab izgled zunanjosti, temveč tudi zastarela oprema in prostori v notranjosti. Že za leto 2020 je imela knjižnica obljubljeno energetsko sanacijo zgradbe v sklopu obnove obstoječega in izgradnje novega načina ogrevanja na geotermalno energijo, ki pa se je izvedla v letu 2021,” so zapisali pri Knjižnici Lendava.

Zastarela računalniška oprema

Računalniška in ostala oprema v knjižnici je zastarela in z določeno opremo ne bo več mogoče normalno opravljati dejavnosti, predvsem računalniška oprema zahteva nujno zamenjavo, da se bodo določene aplikacije sploh lahko naložile in funkcionirale. “Žal nam tudi v letu 2021 ni uspelo pridobiti zadostnih finančnih sredstev od ustanoviteljice za ta namen, razen 1.025 evrov za sofinanciranje nakupa računalniške opreme preko razpisa ministrstva. Upamo, da bo uresničen projekt selitve knjižnice v prostore stare blagovnice in bo knjižnica dobila večje in sodobnejše prostore in opremo za opravljanje svoje dejavnosti,” so še zapisali.

Selitve v nove prostore, prostore nekdanje blagovnice, še ne bo tako hitro

Občina Lendava je pristopila k prenovi objekta blagovnice z izdelavo projektne dokumentacije v letu 2018, z izvedbo javnega naročila za izdelavo idejne zasnove, dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Izbrano podjetje; Arhitektura d.o.o., je izdelalo vse naročene faze projekta, zadnji del; PZI, smo prejeli konec septembra 2021. Gradbeno dovoljenje za prenovo objekta blagovnice je bilo izdano junija 2020.

V sklopu projekta, katerega ocenjena vrednost je 4,5 milijonov evrov, je predvidena umestitev knjižnice, površine 1.600 m2, Ljudske univerze, površine 570 m2, prostorov Zavoda za turizem in razvoj, površine 115 m2, ter ureditev manjšega lokala v pritličju, površine 118 m2. Na ravni strehi objekta je predvidena ureditev pohodne terase z zimskim vrtom in možnostjo ureditve gostinskega lokala.

Občina Lendava aktivno išče možnosti sofinanciranja projekta. Izvedba projekta je odvisna od pridobitve sofinancerskih sredstev.