Ostalo

Lendavčan imenovan za nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnjio 9. redni seji med drugim imenovala novega nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi. To je postal dr. Branko Lobnikar. Vlada je med drugim sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi.
Trgovina z ljudmi je fenomen, ki se pojavlja v vseh delih sodobne družbe, postaja strukturni element nekaterih gospodarskih panog, predvsem pa grobo posega v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika, ki postane žrtev takega trgovanja oziroma izkoriščanja. Vlada Republike Slovenije je z mesta nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi včeraj razrešila Tino Princes-Damjanovič in imenovala dr. Branka Lobnikarja. Obenem je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi.

Slovenija je kot članica Evropske unije, podpisnica Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi in članica OVSE zavezana k izvajanju ustreznih ukrepov za preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej. Na podlagi Akcijskega načrta za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2021 in 2022 več aktivnosti pri nas namenjamo učinkovitejšemu delu policije pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, okrepitvi aktivnosti za odkrivanje kaznivih dejanj trgovine z ljudmi za namen prisilnega dela in sodelovanju z zasebnim sektorjem.

Medresorsko delovno skupino sestavljajo:

 • Branko Lobnikar, nacionalni koordinator, vodja delovne skupine, Ministrstvo za notranje zadeve,

ter članice in člani:

 • Katarina Štrukelj, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov,
 • Pina Stepan, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • Mojca Kraševec, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • Damijan Roškarič, Generalna policijska uprava,
 • Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje,
 • Gregor Malec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Maja Pintar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Marjeta Žibert, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Kaja Spačal, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije,
 • Tjaša Herman, Urad Republike Slovenije za narodnosti,
 • Jasmina Rakita Cencelj, Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
 • Jernej Videtič, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 • Damijan Jagodic, Ministrstvo za zdravje,
 • Anida Sarajlić, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Jani Drnovšek, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
 • Tjaša Škreblin, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • Ljubomir Režek, Generalna policijska uprava.

Pri delu delovne skupine bodo sodelovali tudi neodvisni zunanji članice in člani:

 • Darja Šlibar, Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije,
 • Andrej Eror, Državni zbor Republike Slovenije,
 • Polona Kovač, Društvo Ključ,
 • Peter Tomažič, Slovenska Karitas,
 • Franci Zlatar, Slovenska Filantropija,
 • Margerita Jurkovič, Pravni center za varstvo človekovih pravic,
 • Marko Tanasić, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Branko Lobnikar, rojen leta 1969, je po osnovni izobrazbi policist, diplomiral pa je iz teoretske sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktoriral je leta 2004 s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Do nastopa funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve je delal kot redni profesor varnostnih ved ter prodekan za raziskovalno dejavnost in predstojnik Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Na tej fakulteti predava vsebine s področja policijske dejavnosti, strateškega menedžmenta in organizacijskega vedenja. Raziskovalno se je ukvarjal s proučevanjem policijske dejavnosti v skupnosti, integriteto policijskega dela in procesi deradikalizacije.

Je avtor več sto znanstvenih in strokovnih člankov, prispevkov na znanstvenih konferencah in (so)avtor poglavij v znanstvenih monografijah. V letu 2021 je souredil monografijo Improving Frontline Responses to Domestic Violence in Europe, ki je nastala na podlagi nekajletnega raziskovalnega projekta IMPRODOVA, financiranega v okviru Obzorja 2020.