Sveže

Lek: Lendavska lokacija je še povečala vlogo v Novartisu in zaposlovanje

Lokacija Lendava, kjer delujeta enoti Antiinfektivi in Trdni izdelki, je v preteklem letu povečala svojo vlogo v Novartisu ter nadaljevala zaposlovanje v lokalnem okolju, kot je razvidno tudi iz pravkar objavljenega Poročila o trajnostnem razvoju družbe Lek za leto 2019. Ob koncu leta je bilo zaposlenih 16 % oziroma 93 sodelavcev več kot leto prej.
Lendavska lokacija je edina v regiji vključena v evropsko shemo za odgovorno ravnanje z okoljem EMAS. Vzpostavljen in certificiran ima tudi sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 140001:2015 ter upravljanja področja varnosti in zdravja pri delu po standardu ISO 45001:2018. Tudi v letu 2019 na nobenem od številnih nadzornih pregledov okoljskih vplivov s strani inšpekcijskih služb, domačih in tujih neodvisnih presojevalcev standardov kakovosti poslovanja in uresničevanja mednarodnih okoljskih smernic ter pregledov strank iz več držav ni bilo ugotovljenega nobenega bistvenega neskladja na področju varovanja okolja, kar vključuje tudi delovanje sežigalnice. Ob prizadevanjih za odgovorno poslovno prakso se je nadaljevalo širjenje poslovanja.

“Z uspešnimi prvimi pakirnimi serijami za več ključnih Novartisovih inovativnih zdravil se je enota Trdni izdelki še utrdila svoje mesto na globalnem zemljevidu inovativne farmacevtske industrije,” je zadovoljen dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava. V desetih letih od ustanovitve je postala največja enota v Novartisu za pakiranje trdnih oblik zdravil, k čemur so prispevale tri nove visoko zmogljive in tehnološko napredne pakirne linije (skupaj jih imajo že 26). Proizvedli so za 5 % več tablet in kapsul kot v predhodnem letu ter 171 milijonov pakiranj zdravil.

“Zmogljivosti za proizvodnjo kalijevega klavulanata so bile v preteklem letu polno zasedene, nekoliko manj za gentamicin sulfat. Vlagali smo v naložbe za rast proizvodnje v prihodnjih letih. Z uspešno opravljenimi inšpekcijami in presojami smo potrdili visoko raven proizvodne kakovosti in učinkovito delovanje sistema kakovosti,” je pojasnila Gizela Štampar, direktorica Antiinfektivov Lendava. Ob koncu leta 2019 so v Antiinfektivih Lendava vpeljali nov delno kontinuiran fermentacijski postopek za proizvodnjo kalijevega klavulanata. S tem so podaljšali fazo procesa, kjer poteka najintenzivnejša proizvodnja aktivne substance, in hkrati precej znižali porabo električne energije.

Skupno porabo energije na lokaciji so zmanjšali za 0,33 %, kar jim je uspelo tudi z uvedbo »free coolinga«, kjer za hlajenje vodnega medija izkoriščajo moč narave v času nižjih temperatur. Z vsemi energetskimi projekti so prihranili za 17,5 TJ energije in 1.024 ton CO2. Porabo vode za tehnološke namene in hladilne vode so zmanjšali za skoraj 1 %. Za naložbe v varovanje okolja je Novartis v Sloveniji v zadnjih petih letih namenil več kot 21,6 milijona evrov, samo v letu 2019 3,3 milijona. Okoljske naložbe tudi v letošnjem letu ostajajo povezane z uvajanjem najsodobnejših tehnoloških in procesnih rešitev, s katerimi zmanjšujejo okoljske vplive, povečujejo učinkovito rabo energije in vode ter zmanjšujejo odstranjevanje odpadkov.

  • Enota Trdni izdelki je po naložbah v nove pakirne linije v leto 2020 vstopila kot največja Novartisova proizvodna lokacija v svetu za pakiranje trdnih oblik zdravil, med njimi je več ključnih Novartisovih inovativnih zdravil.
  • V enoti Antiinfektivi Lendava so z novim delno kontinuiranim fermentacijskim postopkom izboljšali proizvodnjo kalijevega klavulanata.
  • Ob koncu leta 2019 je bilo na lokaciji že 664 redno zaposlenih.
  • Na lokaciji so skupno porabo vode za tehnološke namene in hladilne vode zmanjšali za skoraj 1 %, porabo energije pa za 0,33 %. Edini v regiji so vključeni v evropsko shemo za odgovorno ravnanje z okoljem EMAS.