Ostalo

Krožna kabinska žičnica: Okrog 70 odstotkov lastnikov zemljišč nima težav z omenjenim projektom

Minuli petkov pozni popoldan se je v dvorani vaškega doma v Goricah pri Lendavi odvil zbor krajanov, na zboru pa so predstavniki Občine Lendava, župan Janez Magyar se jim je zaradi dveh prireditev v Gledališki in koncertni dvorani pridružil nekoliko kasneje, prisotnim krajanom predstavili projekt “Nad mestom Lendava do stolpa Vinarium” katerega glavni objekt je krožna kabinska žičnica.
Praktično polna dvorana tamkajšnjega vaškega doma je pričala o dejstvu, da gre za projekt, ki krajane zanima, natančneje, zanima jih predvsem njegova izvedba in način izvedbe, ki pa že dlje časa dviguje prah in postavlja več vprašanj, na katere pa krajani zaenkrat niso prejeli konkretnejših odgovorov. Zaradi omenjenega je bila med drugim ustanovljena Civilna iniciativa “Ustavimo gradnjo gondole v Lendavi,” ki jo vodita en izmed krajanov Goric pri Lendavi József Végi in krajanka Lendave Lidija Kreft, ki živi v stanovanjskem bloku, tik ob bodoči vstopni točki pod vznožjem griča ob lendavski vinski kleti.

Kreftova je na zboru izpostavila, da jo skrbi predvsem dostop do vstopne točke saj, da gre za zelo ozko ulico kjer ceste niso najboljše in še, da si sama ne predstavlja, kako do vstopne točke spraviti toliko ljudi. Predstavnika Občine Lendava Mihael Kasaš in Bojan Petrijan sta vztrajala, da odgovorov na določena vprašanja še ni, saj projektov še ni narejenih in, da bodo odgovore lahko predstavili takoj, ko bodo strokovnjaki našli ustrezne rešitve. Végi je prepričan, da bo takšen objekt povzročil masovni turizem, in meni, da bi butični turizem bil bistveno primernejši. Ta med drugim še doda, da je komunikacija med Občino in (tamkajšnjimi) prebivalci na izredno nizkem in slabem nivoju. Z enakim odgovorom, kar se tiče komunikacije, je Végiju nemudoma vrnil tudi Kasaš. Prebivalci so poudarjali, da imajo premalo informacij in da so se geodetske meritve opravljale brez informacij.

Kasaš je med drugim v nadaljevanju spomnil, da se v Goricah pri Lendavi že odvija masovni turizem in sicer se je ta pričel odvijati z odprtjem stolpa Vinarium, zbor krajanov pri tej točki pa je bil precej podoben tistemu pred okrog šestimi leti, ko je bila predstavljena ideja o razglednem stolpu, ki je sicer kmalu za tem postala zgodba o uspehu. Omenjena točka je sicer kmalu za tem postala precej težko sledljiva, saj je nekaj prebivalcev izpostavilo stvari, ki se omenjenega projekta ne tičejo, ob tem pa je nekako bilo moč ugotoviti, da težave krajanov Goric pri Lendavi izhajajo še iz časov prejšnjega občinskega vodstva, še s časov pred gradnjo razglednega stolpa Vinarium, ki so se po odprtju te turistične atrakcije zgolj poglobile. Ti so se hudovali predvsem nad tem, da niso in niso bili  slišani, da so obcestni jarki neurejeni, da so ceste slabe in da se vsaki dan soočajo z gnečo na že tako ozkih prometnicah. 

Župan Magyar je dejal, da ima Občina Lendava sedaj priložnost črpati kar nekaj sredstev iz evropskega proračuna in priznal, da so zabasane ceste v gričevnatem predelu precejšnji problem. O nameravanem projektu so najprej obvestili lastnike zemljišč, ki so v vplivnem pasu, je še dejal in prisotne spomnil, da je bilo enako pred gradnjo stolpa Vinarium -pogovori so potekali najprej z lastnikom zemljišča. Žal se cest v gričevnatem predelu razširiti ne da, saj ni dovolj prostora. Zgrajena so bila izogibališča, kar težav ni rešilo, za izboljšanje kakovosti življenja je torej potrebna alternativa in Občina Lendava jo vidi v krožni kabinski žičnici. Projekt se neposredno tiče 27 lastnikov parcel in 70-odstotkov teh je takih, ki projekt podpirajo. Celotna vrednost investicije znaša okrog 8,1 milijona evrov (brez vštetega DDV), od katerih je moč pričakovati 85-odstotno financiranje iz Evropske unije.

Kot je bilo na koncu moč zaključiti, večina krajanov ni proti projektu, po mnenju drugih pa bi bilo potrebno izbrati drugo traso.