Sveže

Korošcu v drugo nižja kazen za tihotapljenje Kitajcev!

Ker je višje sodišče razveljavilo prvostopenjsko sodbo Mariu Lesjaku, je sedaj namesto 14, dobil 12 mesecev zapora; So ga prisilili v kriminal?
Policisti PU Murska Sobota in pomurski pravosodni organi v zadnjem času imajo največ dela s tihotapci ilegalnih prebežnikov. Med njimi je največ tujcev, a tudi domačinov iz Slovenije, ki običajno dobro služijo na račun bede ljudi, ki na vse načine skušajo priti na zahod Evrope. Takšnih je trenutno v murskosoboškem priporu veliko, ki čakajo na sodne postopke, kjer običajno za milejšo kazen priznajo očitano kaznivo dejanje. Tako je pred časom na okrožnem sodišču v Murski Soboti, kjer je potekal predobravnavni narok storil tudi 32-letni Mario Lesjak iz Slovenj Gradca, ki zdaj živi v Velenju.

Oče dveh majhnih otrok se je pred okrožnim sodnikom Stanislavom Jugom zagovarjal, da 6. junija letos ni ustavil svojega avtomobila, ko ga je začela zasledovati policijska patrulja. Policisti so namreč med varovanjem meje pri Razkrižju opazili, da sprednjem sedežu obtoženčevega avtomobila sedi Kitajka. Zaradi suma, da tihotapi prebežnike, se je patrulja pognala za Lesjakom, ki je vozil BMW 320 koprskih registrskih označb, in ga ustavljala s svetlobnimi in zvočnimi signali.

Obtoženec, čeprav brez veljavnega vozniškega dovoljenja, je vseeno nadaljeval z vožnjo, dokler v Srednji Bistrici ni povzročil prometne nesreče, ko je zadel avtomobil Audi A4 murskosoboških registrskih označb, ki ga je vozila Sidonija Časar. V njegovem avtu so bili štirje kitajski državljani, za katere je obtoženi prejel najmanj po 300 evrov po osebi, Lesjak pa je od takrat v priporu, sedaj pa je potekala še ponovljena obravnava, na kateri je bil obsojen na 12 mesecev zapora, na prvi obravnavi pa dva meseca več, torej 14 mesecev brezpogojne zaporne kazni.

Po prvi obsodbi se je zagovornik obtoženega pritožil in je senat Višjega sodišča v Mariboru, ki ga je vodila višja sodnica Simona Skorpik, prvostopenjsko sodbo razveljavil in naložil, naj se okrožno sodišče na glavni obravnavi opredeli do Lesjakovega zagovora, da naj bi bil prisiljen v kaznivo dejanje. Na predobravnavnem naroku je Lesjak namreč priznal krivdo, a v svoj zagovor povedal, da je bil v kaznivo dejanje prisiljen, ker je bil nekomu dolžan 1000 evrov, ta pa je denar tudi z grožnjami zahteval nazaj. Odvetnik Igor Weindorfer je že takrat na okrožnem sodišču, sodniku Stanislavu Jugu predlagal, naj njegovega varovanca mileje kaznuje.

“Ker v dogovorjenem času ni vrnil 1000 evrov, ki si jih je izposodil, sta do njegove hiše prišla dva moška. Odpeljala sta ga v gozd, kjer sta ga tepla, in ga žgala z ognjem. Na voljo je imel 48 ur časa, da vrne denar, zato je bil primoran zaiti na stranpot,” ga je branil odvetnik Weindorfer, ki je to predstavil tudi višjim sodnikom, ki so naposled razveljavili prvostopenjsko sodbo, in primer vrnili v razsojanje nazaj na okrožno soboško sodišče, in to pred drugega sodnika. Višje sodišče je soboškemu naložilo, naj opravi glavno obravnavo brez predobravnavnega naroka, na katerem je Lesjak že priznal krivdo. Na glavni obravnavi, tako je naročilo višje sodišče, “naj okrožno sodišče vnovič razsodi po Lesjakovem zagovoru in izvedbi dokazov, predlaganih v obtožnici.”

Na predobravnalnem naroku, ko je Lesjak priznal obe kaznivi dejanji, torej prepovedano prehajanje državne meje in nevarno vožnjo v cestnem prometu, je tožilec Matej Kučan predlagal 10 mesecev zapora za prvo in pet mesecev za drugo KD, ter enotno kazen 14 mesecev zapora; ob tem še 60 dnevnih zaslužkov (po 22,23 €) oz. 1.333,80 evrov denarne kazni, in dve leti ne bi smel opravljati vozniškega izpita. „Priznam očitano kaznivo dejanje in ga obžalujem, sodišče le prosim, da mi ne izreče denarne kazni, ker sem prejemnik socialne pomoči, in nimam nobenega drugega prihodka. V kaznivo dejanje sem bil prisiljen, ker sem nekomu bil dolžan 1000 evrov, ta pa je denar tudi z grožnjami zahteval nazaj,” je razložil Lesjak. Sodnik Stanislav Jug je nato skoraj v celoti sledil zahtevi tožilstva in Lesjak je dobil 14 mesecev zaporne kazni, sodnik pa mu je denarno kazen znižal na 500 evrov. Novo vozniško dovoljenje se mu ne bi smelo izdati prej kot po dveh letih od pravnomočnosti sodbe. Obsojenca je sodnik oprostil stroškov kazenskega postopka in njegovega zagovornika, kar bo kril državni proračun, je pa mu podaljšal pripor do pravnomočnosti sodbe

In ker je Lesjakov zagovornik, odvetnik Igor Weindorfer uspel s pritožbo na Višje sodišče v Mariboru, je sedaj sodil sodnik Boris Kolmanič, ki je sankcije nekoliko omilil. Tako mu je za prvo kaznivo dejanje izrekel devet, za drugo pa štiri mesece zapora, s tem enotno kazen zapora v trajanju enega leta. Močno mu je znižal tudi denarno kazen, in sicer na minimalnih deset dnevnih zaslužkov oz. najbolj minimalnih 97,30 evra, kar mora plačati v teh mesecih po pravnomočnosti sodbe, v nasprotnem bo še pet dni več za zapahi. Sodnik Kolmanič je Lesjaku izrekel tudi varnostni ukrep po katerem leto dni po pravnomočnosti sodbe ne sme dobiti veljavnega vozniškega dovoljenja. Dodal je tudi, da je obtoženi oproščen plačila stroškov postopka, kar enako kot stroške njegovega zagovornika krije državni proračun. Ker se na sodbo ne misli nihče pritožiti je slednja postala pravnomočna, Lesjak pa je že “odslužil” polovico zaporne kazni, saj je od 6.6.2019 v priporu.