Sveže

Končane naložbe v okviru Pomurskega madžarskega vaškega programa

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) že od leta 2020 v okviru Pomurskega madžarskega vaškega programa izvaja razvojne aktivnosti v naseljih, kjer živijo tudi prebivalci madžarske narodnosti. Posamezni prijavitelji, ki so se prijavili na razpis, so bili upravičeni do sofinanciranja manjših prenov objektov, in sicer v višini 4.000 evrov. Program sta podprla Državni sekretariat za narodno politiko kabineta predsednika madžarske vlade in fundacija Bethlen Gabor.
V okviru programa so v 27 naseljih izvedli obnove vaških in gasilskih domov ter okolice v skupni vrednosti okoli 95 tisoč evrov. Opravljena je bila tudi obnova spomenikov, denar so namenili še za nakup opreme za igrišča. Med drugim so bila opravljena tesarska in keramičarska dela v gasilskem domu v Kotu ter kupljene gasilske klopi. V Dolgi vasi in v Mostju so postavili otroška igrala, pri zvoniku v Banuti pa vrtno mizo in klopi. V vaško-gasilskem domu v Krplivniku so obnovili tla, v Pordašincih so v vaškem domu zamenjali okna in vrata ter izvedli nekatera tesarska dela. V Čikečki vasi in v Motvarjevcih so asfaltirali dvorišča vaško-gasilskih domov.  Izvedena dela in naložbe so si 15. februarja 2022 ogledali tudi predsednik sveta PMSNS Ferenc Horváth in oba podpredsednika Zsuzsanna Bači in Dušan Orban.

Druga naselja, ki sodelujejo v programu, v katerih so bile investicije zaključene že konec leta 2020 in v prvi polovici leta 2021, so še Kapca, Gaberje, Gornji Lakoš, Dolnji Lakoš Lendava, Trimlini, Petišovci, Pince, Dolina, Čentiba, Genterovci, Lendavske Gorice, Žitkovci, Dobrovnik, Prosenjakovci, Središče, Domanjševci in Hodoš. Spomnimo: Zaradi odpadlih in neizvedljivih programov ter prireditev v času epidemije, je svet Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) na svoji 10. redni seji dne 27. julija 2020 odločila, da bo preusmerila sredstva, dodeljena za ta namen, in jih namenila za manjše obnove v naseljih narodnostno mešanega območja Prekmurja. Pri vrednotenju so se uvrstila višje tista naselja, v katerih PMSNS ni podprl večje naložbe med letoma 2016 in 2020.