Sveže

Kljub koronakrizi, za lendavskim ZKD-jem uspešno leto

V dvorani Zveze kulturnih društev na “dvojki,” se je včerajšnji popoldan odvila redna letna skupščina. Predsednica Elvira Vaupotič Göncz je predstavila minulo leto in prisotni so se strinjali, da je leto kljub koronakrizi bilo uspešno. Predstavili so tudi načrte za letošnje leto in podelili zahvale.
Leta 2016 je minilo 40 let odkar deluje Zveza kulturnih društev Lendava. Področja na katerih Zveza deluje je raznolika. Zveza kulturnih društev Lendava skrbi za ohranjanje kulturnega izročila na področju UE Lendava. Združuje kar 64 kulturnih, mladinskih in drugih društev. Društva delujejo v sedmih občinah, in sicer v Lendavi (47 društev), Črenšovcih (8 društev), Turnišču (4 društev), Veliki Polani (2 društva), Dobrovniku (1 društvo) in Kobilju (1 društvo). Večina društev je aktivnih, nekaj pa je tudi takih, ki niso aktivna, je dejala predsednica, Elvira Vaupotič Göncz.

“Društva so kljub težkim časom aktivna in njihove dejavnosti segajo na različna področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Določena društva tudi med seboj sodelujejo, prirejajo skupne prireditve, pripravljajo različne delavnice, srečanja, razstave, koncerte, saj predvsem na tak način lahko ohranijo ljudsko izročilo na tem našem narodnostno mešanem področju. Nekatera društva ali njihovi člani dosegajo vrhunske uspehe na širšem slovenskem prostoru in se uspešno predstavljajo tudi v tujini. Naše delo je, da skrbimo za njihovo povezovanje, obveščanje, koordinacijo ter pomagamo pri njihovem delu,” je dejala Elvira Vaupotič Göncz.

Ljubiteljska kultura ima v slovenskem prostoru veliko vlogo, saj združuje ljudi različnih narodnosti, verskih pripadnosti, ras in drugih prepričanj, ki težimo k temu, da bo naš svet lepši in boljši. Pesem, ples, literatura, gledališče in druge dejavnosti nas združujejo in povezujejo, saj to delo opravljamo z veseljem in nesebičnim prepričanjem, da delamo dobro za vso skupnost. Narod brez kulture je mrtev narod, s kulturo pa lahko oživi še tako majhen delček našega obstoja.

Elvira Vaupotič Göncz

V letu 2021 so na ZKD Lendava kljub epidemiji uspeli izpeljati vse planirane aktivnosti in še več:

 • Spomin na žrtve holokavsta
 • Teden pisanja z roko
 • Literarno-likovni – multimedijski ustvarjalni natečaj 2021 Turnišče
 • Delavnica izdelave pirhov in velikonočnih izdelkov
 • Sodelovanje na razstavi »Nemzetünk hímes tojásai 2021«
 • Mednarodna razstave pirhi, vino in velikonočni izdelki
 • Likovne delavnice – 1. sklop
 • Sodelovanje na prireditvi »Noč knjige«
 • Finančna podpora razstave Hojnikove in Galiča na Dunaju
 • Teden ljubiteljske kulture – tlk
 • Pozdravljam te cvetoči maj
 • Naj se čüje pesem
 • Otvoritev razstave likovnih del iz i. sklopa likovnih delavnic
 • Slovenski etno večer »Prekmursko gostüvanje«
 • Lendavska trgatev
 • Sodelovanje pri izdaji knjige oz. zbornika »Lendava v soju osamosvojitvene vojne 1991«
 • Finančna podpora ob izdaji dveh glasbenih videospotov pevca Petra Pala iz Lendave
 • Razstava lesenih izdelkov modelarja Franca Pala
 • Teden vseživljenjskega učenja
 • Likovne delavnice – 2. del
 • Predstavitev knjige Judite Zagorec Csuka »Por és hamu«
 • Finančna podpora za »Vikend filmskega ustvarjanja«
 • Literarni večeri – pobiralci rose 2021
 • Izdaja in predstavitev zbirke kratkih proz Lajosa Benceja »Furijasta generacija«
 • Razstava likovnih del 2. dela likovne delavnice
 • Priprava razstave gastronomske zgodbe Marije in Ludvika Kiralya na stolpu Vinarium
 • Priprava jaslic v ledenici
 • Božično – novoletna delavnica
 • Predstavitev knjige Olge Paušič – roman Vohljači
 • Izdaja pesniške zbirke »Umazane pesmi navadnih grešnikov«
 • Obnova dvorane ZKD – 1. faza (razpis bga)

JSKD OI Lendava je tekom leta imela kar nekaj aktivnosti in prireditev, pri katerih so sodelavci ZKD Lendava nudili svojo pomoč. Pomagali so pri organizaciji in izvedbi raznih prireditev, pri snemanju in fotografiranju le teh, vodenju delavnic, pripravi razstav, ter pri vseh ostalih aktivnostih v dogovoru z vodjo izpostave JSKD ter predsednico ZKD.

V letu 2021 so v sodelovanju s Centrom za socialno delo Lendava na ZKD Lendava omogočili opravljanje prostovoljnega dela štirim brezposelnim osebam in sicer Valeriji Čondor, Damjani Škrban, Mirjani Somi in Marijanu Šariču. Vsak je moral opraviti najmanj 25 ur prostovoljnega dela pri naši zvezi. To pa so opravili s sodelovanjem in udeležbo na naših dogodkih, ki smo jih izpeljali tekom leta.

ZKD Lendava je v letu 2021 pridobila enega javnega delavca in sicer Duška Abramušića, ki je s svojim delom pomagal uresničevati razne aktivnosti in dogodke, ki smo jih izpeljali tekom letošnjega leta. Ker je Duško starejši od 58 let, ima možnost opravljati javno delo dve leti zapored pri isti organizaciji. Vlogo za javnega delavca na razpis Zavoda za zaposlovanje za leto 2022 so podali in bili s prijavo uspešni, tako se je Duško lahko zaposlil na ZKD še za eno leto.

ZKD Lendava je imela v letu 2021 dva redno zaposlena delavca in sicer Tomaža Galiča na delovnem mestu organizatorja konferenc in kulturno turističnih prireditev – projektov ZKD Lendava je bil za določen čas enega leta zaposlen skozi celo leto za polni delovni čas 40 ur tedensko, kar se mu je v letu 2022 spremenilo za nedoločen čas, Elvira Vaupotič Göncz pa je na delovnem mestu kulturni informator zaposlena od 1.4.2021 za polovični delovni čas 20 ur tedensko, prav tako za nedoločen čas.

Plan dela za leto 2022:

 • Literarni večeri na ZKD
 • Likovne delavnice na ZKD
 • Razne razstave na ZKD
 • Razne predstavitve knjig na ZKD
 • Nastopi v Domu starejših
 • Sodelovanje z župnijo Lendava v procesiji za praznik Sv. Štefana (avgust) in A. M. Slomška (september)
 • Organiziranje različnih ustvarjalnih delavnic in predavanj
 • Sodelovanje v različnih projektih
 • Prijave na različne razpise
 • Izdaja katalogov in brošur
 • Sodelovanje v Noč knjige
 • Sodelovanje z JSKD
 • Sodelovanje z društvi

Računovodske storitve za ZKD Lendava se opravljajo v skladu s računovodskim standardom, vsi prihodki in odhodki so vodeni še po ločenih stroškovnih mestih. ZKD je imel v minulem letu 109.254,25 prihodkov in 100.722,28 odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki: 8.531,97. V letu 2022 pri ZKD-ju načrtujejo 79.578,83 prihodkov in prav toliko odhodkov.

Priznanje Korneliji Baša, vodji FD Prekmurje iz Lendave, je prevzel Ivan Denša

Priznanje, namenjeno vodji KPZ Vita, Danijelu Berdenu, je prevzel član Dušan Zver

Priznanje HKD Pomurje iz Lendave za delovanje na področju ljubiteljske kulture je prevzel predsednik, Đanino Kutnjak

Priznanje Tatjani Dravec Vuk, predsednici KD Štefan Raj Turnišče za delovanje na področju ljubiteljske kulture

Priznanje za delovanje na področju ljubiteljske kulture Društva žena Pince-Marof, je prevzela predsednica Sanjica Tkalec

Nataša Horvat je prevzela priznanje za delovanje na področju ljubiteljske kulture delovanja z Romi

Nekaj besed je na koncu povedal tudi župan Občine Lendava, Janez Magyar