Ostalo

Kmetovalci se zaenkrat še ne soočajo s sušo

Zaloga vode v površinskem sloju tal je letos v večjem delu Slovenije zadovoljiva, z manjšimi občasnimi nihanji ob vročini in visokem izhlapevanju. Zaenkrat ne kaže na večje težave s kmetijsko sušo, čeprav vročina in neenakomerno razporejene padavine lahko prinesejo težave s pomanjkanjem vode v določenih območjih, kar je že praksa zadnjih let.

Oskrba tal z vodo je precej boljša od vodne bilance tal v preteklem letu, ko se je primanjkljaj vode do konca junija večkrat približal ekstremno sušnim razmeram, zlasti na Primorskem, kjer so te vztrajale vso vegetacijsko obdobje. Letos je sušne razmere nakazoval le vstop v vegetacijsko obdobje, oziroma večji del aprila, ko je velikost vodnega primanjkljaja že nakazovala zmerno sušo, ponekod celo hudo sušo.

Na nekaterih območjih na severovzhodu države so se zaradi zgodnjega pomanjkanja vode slabše obrasla žita, temperaturni stres ob koncu aprila pa je poškodoval tedaj še vodena zrna, da so v večjem obsegu ostala prazna. V nadaljevanju vegetacijskega obdobja pa so pogoste padavine skoraj povsod po državi popravile stanje vodne bilance, še posebno od druge dekade maja do konca junija, ko je količina padavin presegla količino potencialno izhlapele vode in smo zabeležili pozitivno vodno bilanco v osrednjem delu in v severni polovici Slovenije ter občasno tudi na Goriškem.

Na obalnem območju trenutni primanjkljaji ne odstopajo veliko od običajnih vrednosti. Tudi na severovzhodu države so trenutne razmere blizu povprečnih vrednosti. Izjeme so območja s plitvimi in peščenimi tlemi, s slabimi vodno-zadrževalnimi lastnostmi, kjer je priporočljivo kmetijskim kulturam, zlasti tistim s plitvimi koreninami, vsaj nekajkrat dodati vodo z namakanjem.

Do konca prve polovice julija še lahko pričakujemo temperature zraka nad 30 °C in močno izhlapevanje, a bo ob padavinah, ki jih predvidoma lahko pričakujemo na prelomu meseca, vodna bilanca za vegetacijsko obdobje verjetno ostala na ravni povprečnih vrednosti, razen na obalnem območju.