Sveže

Kdo bo predstavljal madžarsko narodno skupnost v državnem zboru?

Dr. Mihael Kasaš, kandidat za poslanca madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, se predstavi.
“Osredotočajmo se na stvari, ki nas povezujejo. Tisto, česar ne poznamo, nam je tuje, nenavadno, nesprejemljivo ali neprivlačno. Do tistega, česar ne poznamo, se distanciramo ali pa to, kar nam je tuje, zavračamo, napadamo, podcenjujemo ali zasmehujemo. Ni pomembno, ali gre za jezik, navado, kulturo, človeka ali npr. modo – vzorec odziva je skoraj vedno enak, ko gre za nekaj, česar ne poznamo. Spoznavanje, sodelovanje in povezovanje tistih ali tistega, kar je oz. se zdi drugačno, različno ali celo nezdružljivo, je ključnega pomena za vse strani in je predpogoj za boljše, lepše ter spoštljivejše sobivanje. Prekmurje, ki je pisana paleta različnosti v številnih vidikih, je sinonim prepletenosti in bogastva narodnosti, jezikov, običajev, tradicij itn. V pokrajini na levem bregu vsem ljube nam Mure, ne rabimo ločevanja, temveč povezovanje, združevanje in sodelovanje vseh, ki tukaj živimo, delujemo in snujemo. Delitve na mi/vi, naši/vaši ipd., so destruktivne in nič kaj koristne, zato si prizadevam za enakovredno, pošteno in spoštljivo obravnavo VSEH. Narodnostne in etnične skupnosti dojemam kot bisere, ki so del dragocenosti države, katere del so. Namesto razprtij in nesoglasij, rabimo povezanost in razumevanje,  za le to pa predstavitev in spoznavanje. Brez tega smo namreč lahko kaj hitro žrtev varljivih stereotipov in krivičnih predsodkov o nekom ali nečem. Ljubimo tisto, kar nam je blizu, kar poznamo, razumemo ali čutimo. Sosed, sočlovek, sodelavec – nekdo, ki je ob nas, z nami, pri nas, je tisti, katerega življenje se prepleta z našim. Je nekdo, ki nas sooblikuje, pa če se tega zavedamo ali ne. Potrudimo se spoznati se – sebe in soseda: globlje in bolje. Dajmo si priložnost, sprostimo stisnjeno pest in bodimo drug drugemu most.

Z Vami in za Vas si prizadevam za mirno sobivanje, enakopravnost in dosledno spoštovanje ustavno in zakonsko zagotovljenih pravic, za enakovredno obravnavo vseh, od Hodoša do Pinc živečih Madžarov in za ponovno pridobitev spoštovanja večinskega naroda, za nadaljnji razvoj dvojezičnega izobraževanja na vseh ravneh, za pregledno in modro razdelitev obsežne gospodarske pomoči Pomurski regiji, za sodelovanje z vsakokratno slovensko vlado, za tesno sodelovanje z občinskimi madžarskimi narodnimi samoupravnimi skupnostmi, PMSNS in dvojezičnimi občinami, za sodelovanje z verskimi organizacijami in rešitev vprašanja bogoslužja v madžarskem jeziku na dvojezičnem območju, za graditev prihodnosti z aktivnim sodelovanjem mladih ter s spoštovanjem modrosti in tradicije starejših generacij in za nadaljevanje ter pospeševanje že načrtovanih, dobro zamišljenih projektov.”

Ker delo poslanca dojema kot služenje ljudem, se mu vsakotedenski dan odprtih vrat v poslanski pisarni v Prekmurju, zdi samoumeven in spoštljiv – tako, kot tudi to, da se  vam predstavi:

 • rojen leta 1983 v Čakovcu
 • odrašča v kmečko-delavski družini v domači Dolini pri Lendavi
 • v Lendavi obiskuje Naftin vrtec, dvojezično osnovno šolo pa sprva (prve tri razrede) v Dolini, nato še v Lendavi
 • šolanje nadaljuje na Srednji kmetijski šoli v Rakičanu (1998-2002)
 • vse svoje otroštvo in mladost je vzporedno s šolanjem, delal na domači kmetiji, aktivno deloval v kulturnih, turističnih, gasilskih idr. društvih ter hitro postal ena od gonilnih sil med mladimi v domačem okolju; kot predsednik mladinskega sveta je že tedaj organiziral okrogle mize, tudi na temo madžarske skupnosti ter s prijateljema poda pobudo za ustanovitev legendarne Mansarde
 • hitro se zave socialnega, kulturnega, etničnega, družbenega idr. razslojevanja, kar ga boli do te mere, da se zaveže svoje življenje posvetiti zmanjševanju krivic in neenakosti
 • l. 2002 se vpiše na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo v MB; diplomsko nalogo izdela na Centru za humano molekularno genetiko in farmakogenetiko na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru l. 2007
 • istega leta 2007 kot mladi raziskovalec na fakulteti (v laboratoriju za procesno sistemsko tehniko), vpiše doktorat
 • l. 2012 pridobi naziv Doktor znanosti s področja kemijske tehnike (»Matematično optimiranje kemijskih procesov«)
 • čeprav mu je ponujeno delo in redna zaposlitev na Univerzi v Mariboru, se zavedajoč se, da doma ni nobenih izgledov in možnosti za nadaljevanje njegovega visoko strokovnega in znanstvenega dela, v Prekmurje vrne zavestno in trdno odločen, služiti domačemu okolju in prispevati k napredku lokalne skupnosti
 • 2012 ustvari blagovno znamko Eko Kasaš in za logotip izbere črnega kosa – v spomin in poklon svojim prednikom, ki so jih po domače klicali »Rigó« (kos)
 • 2013 nastopi delo Samostojnega strokovnega sodelavca v Svetu mladih
 • 2014 postane Direktor javnega zavoda Svet mladih
 • 2019 postane podžupan Občine Lendava ter istega leta postane še Vodja projektov na Ministrstvu za okolje in prostor v Ljubljani
 • 1.7.2020 nastopi delo Direktorja občinske uprave Občina Lendava, zaradi česar opravi še izpit iz ZUP

Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela v času, ko je kot Mladi raziskovalec pripravljal doktorat, je kot predavatelj sodeloval na mednarodnih konferencah (AiCHE, ECCE, EACEA…) na Irskem, v Grčiji, ZDA, na Madžarskem, v Veliki Britaniji. L. 2011 obišče Kitajsko – Peking in Xi’An v organizaciji Evropske komisije v sklopu EU Kitajskega leta mladih.

 • 2015 prisostvuje na COP Parizu (United Nations Climate Change Conference) kot neodvisni opazovalec preko Nizozemske okoljske organizacije v sklopu raziskovanja okoljskih vplivov Frackinga, zoper katerega se bori tudi na domačih tleh.
 • Istega leta potuje v Švico na usposabljanje glede mednarodnih zakonskih podlag za varstvo narave.
 • Leta 2017 je s svojo kmetijo Eko Kasaš pridobil eminenten certifikat visokih standardov DEMETER in od tedaj sodi med redke kmetije v Sloveniji, ki jim je dovoljeno uporabljati to znamko.
 • Leta 2017 samoiniciativno potuje v Indijo, kjer od blizu spozna program odprave revščine, nevednosti in podnebne destrukcije.

V domačem okolju je znan kot večletni aktivni član občinskega sveta, predsednik KS Dolina pri Lendavi, naravovarstvenik in glasen nasprotnik Frackinga v Petišovcih, glasnik ohranjanja tradicije, zagovornik sožitja ter spoštovanja več kulturnostnega bogastva domačega, njemu tako zelo ljubega Prekmurja.

Malo manj znana dejstva o Mihaelu Kasašu, za katera vedo le redki:

 • že več kot 20 let z lastnimi sredstvi, časom in delom, pomaga socialno šibkejšim
 • bil je sopobudnik vzpostavitve prvega brezplačnega brezžičnega wifi omrežja za turiste in občane v Lendavi;
 • odlično se znajde kot mediator
 • vedno si najde delo: tudi med sprehodi, ko pobira smeti, na katere naleti
 • ponaša se z mnogimi ročnimi spretnostmi – npr. elektro inštalacije, vodovod, tesarstvo itd.
 • ima vozniško dovoljenje kategorij A, B, BE, C, CE, D, DE, F, G, H, izpit za voditelja čolna do 24 m, v pridobivanju pa še ULA
 • samouk igranja na kitaro + v glasbeni šoli (4 leta) pridobljeno znanje igranja trobente
 • je odličen strelec, sicer pa umirjen in razsoden tudi v najhujših možnih trenutkih
 • velik zaščitnik živali

Spoštljiv varuh dediščine: sin Gaberčanke Irene in Dolinčana Lacija, Endrejev brat, Rigó Bözsin vnuk, pravnuk leta 1892 rojenega Gazdag Ferencza, po domače Rigó Ferkuja iz Petišovcev ter vnuk Jakapovega Zadravec Jánosa, vsem dobro znanega lovca Jancsi bácsija iz Gaberja, so korenine Kaszásovega Mišija. Črni kos, ki ga je Mihael izbral za logotip svoje kmetije, je le ena od gest poklona in hvaležnosti do svojih prednikov, dediščine in tradicije, ki jih vedno znova in znova vpleta v svoje vsakdanje življenje. Dokumentira, shranjuje in ohranja vse, kar ga povezuje s predniki – fotografije, posnetke, zapise, pisma, predmete, pesmi, običaje … Mešanica pradedka Rigója, ki je v 1. sv. vojni videl velik del Evrope, preživel Soško fronto in zaradi težav z astmo v reko Sočo vrgel svojo ljubo pipo, ter odločnega in vztrajnega dedka Jancsija, živi v dr. Mihaelu Kasašu še naprej.

Povezovanje, sodelovanje, pravičnost in razcvet domačega Prekmurja s tukajšnjo madžarsko skupnostjo je vodilo življenjskega poslanstva dr. Mihaela Kasaša, “ki bom, tako kot že doslej, svoje življenje in delo posvečal lokalni skupnosti, madžarski narodni skupnosti ter dobrobiti in sožitju vseh, ki živimo v Prekmurju. Če se strinjate z začrtanimi cilji in vizijo, Vas prosim, da se udeležite volitev in 24. aprila, podprete moja prizadevanja ter obkrožite številko tri pred mojim imenom.

Oglasno sporočilo. Naročnik oglasa je dr. Mihael Kasaš. Spletni portal Lendavainfo.com z vsebino ni povezan.