Ostalo

Izvajanje pomurskega zakona vlada podaljšala za dve leti

Vlada je sprejela Mnenje o predlogu Zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jožef Horvat), in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije, na minuli 127. seji.

Skupina poslank in poslancev je s predlogom Zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 predlagala, da se obdobje izvajanja zakona podaljša za eno leto.

“Vlada želi poudariti, da si v okviru omejenih proračunskih možnosti prizadeva za dosledno izvajanje zakona in programa. Na nekaterih področjih je v Pomurski regiji sicer zaznati postopno izboljševanje splošne gospodarske slike in tudi pri brezposelnosti, vendar pa  ne v tolikšnem obsegu, da ne bi bilo potrebno, da se zakon izvede v celoti.” Ker bi bilo v podaljšanem programskem obdobju lažje doseči vse cilje zakona, se Vlada Republike Slovenije strinja z obravnavo vloženega predloga Zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 vendar na tak način, da se obdobje izvajanja zakona podaljša za dve in ne za eno leto. Skupni obseg sredstev, ki se z zakonom namenjajo razvojni podpori Pomurski regiji se s predlagano spremembo ne spreminja. Glede na dosedanjo realizacijo in ocenjene porabljenih sredstev v letu 2017 se predvideva, da bo za polno realizacijo sredstev po zakonu treba skupno zagotoviti 3.490.824 evrov sredstev in sicer z državnim proračunom 2018 1.600.000 evrov, z državnim proračunom 2019 pa 1.890.824 evrov.