Sveže

Izglasovali začetek aktivnosti za kandidaturo za EPK

Včeraj ob 14.00 uri se je v veliki dvorani Mestne hiše občine Lendava začelo zasedanje občinskega sveta občine, ki je trajalo nekaj več kot štiri ure. Včerajšnji dnevni red je bil kar širok, saj je imel kar enajst točk.
Zasedanje občinskega sveta je včeraj potekalo že desetič. V nekaj več kot štirih urah so predelali osem točk dnevnega reda. Po sprejetju zapisnika devete seje, je sledila druga obravnava predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center. Med drugim je sledil prevzem soustanoviteljskih pravic. S sklepom je občina Lendava v Knjižnici Lendava prevzela soustanoviteljsko pravico od Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik, v Zavodu za kulturo in promocijo Lendava pa je soustanoviteljske pravice prevzela od Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.

Pred sprejemom novega odloka na občinskem svetu Občine Lendava je nemreč potrebno na podlagi 44. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture urediti prenos soustanoviteljskih pravic v sedanjih zavodih ki bosta združena.

Za tem je v tretji točki sledila predstavitev zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2015. Župan Balažek je poudaril, da občina drži dobro kondicijo in da ima okrog sedem milijonov evrov in pol investicijskega potenciala. Pri tem je svetnica Gabriela Sobočan opozorila, da opaža, da so nekatere postavke v zaključnem računu že več let nerealizirane. Kasaš je znova opozoril na finančno podporo občine ob rojstvu otroka, kot je to navada v praktično vseh občinah, a je župan Balažek podal stališče, da občina subvencionira vrtec, in da zamisel o finančni pomoči ob rojstvu otroka ni bila realizirana “zaradi pasivnosti občinske uprave.”

V naslednji točki je beseda tekla o predlogu pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine. Vsa gospodinjstva nimajo in tudi ne bodo imela možnosti priklopa na kanalizacijsko omrežje, greznice pa bodo gospodinjstva primorana zamenjati za malo komunalno čistilno napravo, cena katere pa se giblje od 1.500 do 3.000 evrov, je predstavil Miran Doma. Občina bi tako omenjenim gospodinjstvom subvencionirala nakup in vgradnjo male čistilne naprave v znesku 500 evrov, a je Jožef Gerenčer, predstavnik Odbora za okolje in prostor pripomnil, da si želi, da bi subvencija bila višja in da bo potrebno razmišljati o zadevi tudi v gričevnatem predelu občine kjer so denimo le vikendi in kjer ljudje niso stalno prijavljeni.

Okrog 250 objektov se ni moglo in se tudi ne bo moglo priklopiti na kanalizacijsko omrežje, z gradnjo skupnih malih čistilnih naprav, ki bi jih za več gospodinjstev hkrati lahko investirala tudi občina, bo ta številka znižana na okrog 200.

Obravnava omenjenega pravilnika je bila zaradi mnogih mnenj in vprašanj, preložena. So pa prišli do dogovora, da bo občina objavila poziv.

V peti točki je sledil predlog programa sofinanciranja športnih dejavnosti v občini Lendava za leto 2016. V predlogu programa ni bila predstavljena nobena novost, saj je šlo za kopije minulih let, da bi občina lahko čim prej pripravila razpise za sofinanciranje športnih društev. Ferenc Horváth je mnenja, da program športa ni dober in da je vlogo športa v občini potrebno redefinirati. Program športa je naposled le bil potrjen, a bodo upoštevani dani predlogi.

Sledila je debata o projektu Evropske prestolnice kulture. Župan Balažek je v začetku povedal, da je potrebno določene zadeve okrepiti in občinskim svetnikom dal na znanje, da toliko trme in vztrajnosti kot je je vložil v projekt razglednega stolpa, tukaj ne bo uporabil. Po debati so občinski svetniki potrdili predlog, da občina Lendava prične z aktivnostmi za kandidaturo leta 2019.

Za konec so sledile še volitve in imenovanja -podana pozitivna mnenja: Lendavski CSD bo še naprej, kot kaže, vodila Erika Verbančič, direktor novega Zavoda za turizem in razvoj bo, kot kaže, Romeo Varga iz Murske Sobote (na razpis se je po naših neuradnih informacijah prijavila tudi Lendavčanka Martina Bukovec, a je imela premalo delovnih izkušenj), v strateški svet Svetovalnega središča Murska Sobota, je kot članica iz občine Lendava bila imenovana Rahela Hojnik Kelenc, po odhodu Franca Šandorja je nadomestni član občinske volilne komisije postal Robert Horvat, člani sveta območne izpostave javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Lendava pa bodo: Danijela Hozjan, Marija Varga in Irma Varga.