Sveže

Inšpekcijski nadzor na Občini Lendava: Inšpektor ni ugotovil kršitev, Občina bo zahtevala javno opravičilo

Na Občini Lendava je bil v mesecu maju opravljen inšpekcijski nadzor. Inšpektor Ministrstva za finance iz Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna je namreč prejel prijavo zoper nekaj večjih (bodočih) projektov Občine Lendava.
Na Občini Lendava so v prvi polovici meseca maja bili deležni inšpekcijskega nadzora. Inšpektor Ministrstva za finance iz Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna se je namreč odzval na prijavo. Prijavitelj je Občini Lendava znan in ta je preko svojega pooblaščenca v prijavi navedel, da naj bi Občina Lendava na 16. seji Občinskega sveta Občine Lendava v sredini decembra 2020 sprejela občinska proračuna za leti 2021 ter 2022 in to kljub opozarjanju prijavitelja, da bi morala biti pred uvrščanjem projektov v proračun oz. v načrt razvojnih programov sprejeta investicijska dokumentacija, skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM).

Ob tem je prijavitelj navedel, da 3. odstavek 24. člena UEM jasno opredeljuje, da je temeljni dokument za uvrstitev projektov v Načrt razvojnih programov Dokument identifikacije projekta (DIP). Ob tem se je prijavitelj skliceval tudi na mnenje Ministrstva za finance, Direktorata za proračun, Sektorja za razvoj proračuna z dne 15.1.2021. Prijavitelj je še navedel, da v primeru sprejetja občinskih proračunov za leti 2021 in 2022 ne more biti sporno, da Občina Lendava pred uvrstitvijo projekta “Nad mestom Lendava do stolpa Vinarium – gondola,” projekta “Izgradnja prizidka k DOŠ I Lendava,” in projekta “Izgradnja večnamenske športne dvorane,” ni izdelala DIP  skladno z določbami UEM.

Prijavitelj je med drugim še navedel, da skladno z UEM za začetek izvedbe katerega koli projekta obstaja predpogoj, da ima investitor izdelan in potrjen investicijski program (IP) ter študijo izvedbe (ŠI), ki je lahko vključena v investicijski program. Za programske projekte in projekte manjših vrednosti (do 500.000 EUR) lahko DIP nadomešča IP, torej se običajno šteje, da je ta pogoj s potrditvijo DIP izpolnjen. Šele po potrditvi IP lahko torej prične z izvedbo projekta, ki je simbolno zaznamovano s sklepom o začetku postopka za izbor izvajalca. Prijavitelj je nadalje navajal, da zadnje aktivnosti Občine Lendava kažejo na to, da Občina Lendava s svojim nezakonitim postopanjem glede projektov nadaljuje.

Inšpektor kršitev ni ugotovil

Občina Lendava je pristojnemu proračunskemu inšpektorju za projekt “Izgradnja prizidka k DOŠ I Lendava,” predložila DIP, ta pa je ugotovil tudi, da je DIP skladen z UEM in da je investicija primerno prikazana. Enako je ugotovil za projekta “Nad mestom Lendava do stolpa Vinarium – gondola” in “Izgradnja večnamenske športne dvorane.”

Iz prijave je torej izhajalo, da naj bi Občina Lendava kršila Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ob sprejetju proračunov za leti 2021 in 2022. Proračunski inšpektor kršitev ni ugotovil, župan Janez Magyar pa je na minuli seji občinskega sveta dejal, da bo od prijavitelja zahteval javno opravičilo, saj je slednji v zvezi s to temo obveščal medije, ki so domnevne nepravilnosti, katere so se sedaj izkazale za neresnične, objavili.