Ostalo

Horváth in Žiža pisala Golobu: Želita regulirano ceno elektrike za narodni skupnosti

Manjšinska poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti sta v teh dneh pisala predsedniku vlade Robertu Golobu, saj želita, da bi regulacije cene električne energije bili deležni tudi obe narodni skupnosti. Ali ju bo Golob uslišal, še ni znano.
“V Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti pozdravljamo vse napore Vlade za reševanje energetske krize. Ob tem želimo na vas nasloviti prošnjo, da bi dopolnili Uredbo o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini,” sta zapisala uvodoma.

Tako Horváth kakor tudi Žiža torej želita, da bi med pravne osebe javnega prava na katere se ta uredba nanaša uvrstili tudi Obalno samoupravno skupnost italijanske narodnost, Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnost in občinske samoupravne narodne skupnosti ter javne zavode, ki jih ustanovijo omenjene samoupravne narodne skupnosti.

“Samoupravne narodne skupnosti in občinske samoupravne narodne skupnosti so osebe javnega prava”

Kot sta oba zapisala v prošnji, so samoupravne narodne skupnosti in občinske samoupravne narodne skupnosti so osebe javnega prava. ” “V 1. členu omenjene uredbe so namreč jasno navedene osebe javnega prava, ki so upravičene do določene najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije. V prvem stavku drugega odstavka 64. člena Ustave Republike Slovenije je določeno: ‘Na območjih, kjer ti skupnosti živita, ustanovijo njuni pripadniki za uresničevanje svojih pravic svoje samoupravne skupnosti.’,” sta še zapisala.

Kot je še moč zaslediti v objavi, so samoupravne narodne skupnosti in občinske samoupravne narodne skupnosti s svojega delokroga enakopraven partner državi. “Samoupravne narodne skupnosti so namreč samouprava avtohtonih narodnih skupnosti in njunih pripadnikov, občine pa so osnovne enote lokalne samouprave. Občine so v primeru omenjene uredbe upravičene do določenih cen električne energije, vse omenjene samoupravne narodne skupnosti pa niso,” so še zapisali.

In kakšna je regulirana cena električne energije? 0,21700 evra na kilovatno uro za višjo tarifo, 0,15550 evra na kilovatno uro za nižjo tarifo in 0,19500 evra na kilovatno uro za enotno tarifo.