Sveže

Geoenergo gre v stečaj

Družba Geoenergo, mešana družba v 50 % lasti Petrola d.d., Ljubljana in v 50 % lasti Nafte Lendava d.o.o., gre v stečaj. Geoenergov upnik in projektni partner Ascent Slovenia je stečaj skušal preprečiti, a je sodišče zahtevo zavrnilo.
Okrožno sodišče v Murski Soboti je včeraj sprejelo sklep o uvedbi stečajnega postopka nad podjetjem Geoenergo, s sedežem na Mlinski ulici 5 v Lendavi. Okrožno sodišče v Murski Soboti je za stečajno upraviteljico določilo Tanjo Praprotnik, do 19. aprila pa imajo upniki sedaj čas, da prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice. Predlog za stečaj je podjetje sicer vložilo samo.

Geoenergo, katerega po polovična lastnika sta Petrol in Nafta Lendava, je sicer projektni partner družbe Ascent Slovenia, hčerinske družbe britanskega Ascent Resources. Ta je, spomnimo, v sporu v zvezi s postopki izdaje dovoljenj za pridobivanje plina v Petišovcih in državo toži za pol milijarde evrov. Družba Ascent Slovenia je sicer stečaj Geoenerga želela preprečiti, saj je, po njihovem mnenju, “dolžnik z vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka zlorabil svoje pravice ter s tem ravnal v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi pravili (nedopustno razpolaganje). Dolžnik namreč po navedbah navedene družbe ni insolventen ter je bil predlog dolžnika podan zgolj z namenom oškodovanja upnika.”

Murskosoboško sodišče je tako v nadaljevanju zapisalo, da upnik domnevne insolventnosti ne more izpodbijati “saj za takšno ravnanje tudi nima pravnega interesa. Takšno stališče je zavzela sodna praksa // upnik stečajnega postopka ne more preprečiti niti v primeru, če je dolžnik predlagal začetek stečajnega postopka z namenom oškodovanja določenega upnika. Sodišče ni sledilo predlogu upnika, da naj sodišče predmetni predhodni stečajni postopek prekine, …”

Geoenergo ima sicer koncesijsko pogodbo, ki družbi daje izključno pravico za izkoriščanje mineralnih surovin, nafte in zemeljskega plina na pridobivalnem prostoru Murske depresije, kamor spadajo tudi Petišovci. Geoenergo proizvaja tako nafto kot zemeljski plin. Z novembrom 2017 se je pričela proizvodnja in prodaja plina na Hrvaško. Družba Geoenergo je sklenila sporazum o skupnih aktivnostih z družbo Ascent Slovenia Limited, ki je hčerinska družba Ascent Resources Plc preko katere Ascent upravlja skupne aktivnosti na naftno-plinskem polju Petišovci.

Čisti poslovni izid družbe Geoenergo je v letu 2022 je znašal -299,4 tisoč evrov. Čisti poslovni izid leta 2022, ki pripada skupini Petrol, je znašal -149,7 tisoč evrov. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 178,2 tisoč evrov.