Sveže

Gaberje: Poveljnik društva naznanil sum storitve kaznivega dejanja predsedujočega

Prostovoljno gasilsko društvo Gaberje se je pred kratkim znašlo v nelagodni situaciji, saj je v minulih dneh odstopil predsednik društva S.P., ki je med drugim tudi predsednik gasilske zveze Lendava, sklican pa je bil tudi izredni občni zbor društva na katerem se je izvolilo novo vodstvo gasilskega društva.

V prostovoljnem gasilskem društvu Gaberje naj bi se notranja nestrinjanja med vodstvom vlekla že dlje časa, neuradno menda že od leta 2012, sodu pa je izbil dno zadnji požar v Gaberju. Tri dni po požaru, je poveljnik društva R. G. sklical sestanek za vse člane društva, tema katerega je bil porazen odziv tamkajšnjih članov društva, gasilcev, ki bi načeloma morali prvi biti na požarišču, oddaljenem le streljaj od tamkajšnjega gasilskega doma. Predsednik društva se omenjenega sestanka ni udeležil, kot informacijo pa naj dodamo še, da so prvi gasilci na kraj dogodka prišli šele iz Lendave.

Ker se na omenjenem sestanku nekateri člani niso mogli zediniti okrog določenih pravil glede javljanja ob prihodu na požarišče, ali je to predsednik društva ali poveljnik, se je postavilo vprašanje, “kako je to zapisano v statutu?”

Kopijo veljavnega statuta so čez nekaj dni dvignili na lendavski upravni enoti, poveljnik društva pa je po pregledu slednjega s še nekaj prisotnimi, ugotovil številne napake. Ker so bili prepričani, da takšen statut društva zagotovo ne bi mogel čez “sito” občnega zbora, so v najkrajšem možnem času na upravni enoti dvignili še spremni dokument, torej zapisnik občnega zbora, ki je podlaga za sprejetje in oddajo novega statuta na upravno enoto, na katerem pa so bili podpisi, sicer precej drugačni od pravih podpisov oseb, pristojnih za sprejetje statuta na domnevni skupščini, ki bi se naj zgodila pred slabimi tremi leti.

Sklican sestanek zaradi nujnih zadev

V začetku februarja je na to temo poveljnik društva znova sklical sestanek članov, kjer je vse prisotne seznanil s svojimi ugotovitvami glede statuta in spremnega dokumenta. Sestanka se je udeležil tudi predsednik društva, ki je po slišanem naznanil svoj odstop in sestanek zapustil. Na omenjenem sestanku je bil formiran sklep o razpustitvi celotnega upravnega odbora društva in da se stanje začasno uredi do naslednjega leta, katero je med drugim volilno leto za društvo. Pod sklep so se podpisali vsi trije člani nadzornega odbora.

Nekaj dni kasneje je poveljnik društva na kriminalistično policijo v Murski Soboti prijavil sum storitve kaznivega dejanja poneverbe, celotna zadeva pa je sedaj v rokah pristojnih organov. Za izjavo smo zaprosili tiskovno predstavnico PU Murska Sobota, Suzano Rauš, ki nam je na kratko odgovorila le, da “zaradi varstva osebnih podatkov na tovrstno vprašanje ne moremo podati odgovora.”

Pred koncem februarja je predsednik gasilskega društva pisno podal svoj odstop podpredsedniku društva, v tistem trenutku pa so začela teči opravila za sklic izrednega občnega zbora, ki se je zgodil 5.3. Na omenjenem občnem zboru je bilo izvoljeno novo vodstvo društva, novi predsednik pa je postal Janez Bogdan, ki je omenjeno gasilsko društvo nekoč že vodil. Zadnje, okrog sedaj že bivšega predsednika društva, pa bo seveda reklo sodišče.

S. P.: “Društvu sem vedno želel le najboljše”

“To je bilo z namenom, samo da jaz odstopim. Zakoniti zastopnik je predsednik in potrebno je bilo izvoliti novega predsednika. Vse zadeve, ki mi jih očitajo, bo seveda potrebno dokazati na sodišču, kjer se bo izkazalo, da to ni res. Društvu želim dobro, zaradi tega sem tudi odstopil, ker tako delovati več ni mogoče. Kot predsednik gasilske zveze Lendava bom seveda še naprej pomagal društvu, ne glede na omenjene očitke, saj mi je to tudi dolžnost. Društvu sem predsedoval 15 let. Menim da sem ga vodil dobro, velikokrat sem tudi moral postoriti stvari, ki niso bile v moji pristojnosti. Statut društva je bil z Gasilsko zvezo usklajen in je bil sprejet tudi na občnem zboru. Večkrat smo ga na sejah tudi obravnavali, vendar to nekateri sedaj zanikajo. Vem, da na seji celotnega statuta hitro ne moreš prebrati, to razumem, a kdo ga je želel videti, ga je tudi lahko videl,” je povedal S. P. za Pomurski madžarski radio.