Ostalo

FOTO: Vokalni ansambel Elinor nastopil v lendavski sinagogi

Vokalni ansambel Elinor deluje pod okriljem Bazilike Matere Usmiljenja v Mariboru. Zbrani pevci in pevke izvajajo koncertne sporede, primerne za kvalitetno obogatitev sakralnih, protokolarnih, koncertnih in drugih dogodkov. Sestav poustvarja pod umetniškim vodstvom Roberta Feguša in stremi k doseganju pevskega izvajanja, ki omogoča snemanje tematsko razvrščenih programov, koncertiranje v odličnih dvoranah ter sodelovanje na državnih in mednarodnih glasbenih festivalih.
Zasedba:

Pia Rener – sopran
Aldina Clarisa Ban – alt,3
Lea Arnejčič – alt
Luka Gojkošek – bariton
Kristjan Furman – bas
Robert Feguš – tenor
Marko Žagar – bas

Program

Tokratni program je obsegal uglasbeno poezijo Srečka Kosovela, Josipa Murna, Antona Medveda, Toneta Kuntnerja in Antona Martina Slomška. Poetično govorico so glasbeno opremili domači skladatelji Marij Kogoj, Vilko Ukmar, Samo Vremšak, Alojz Srebotnjak, Anton Lajovic in Luka Gojkošek.

FOTO: Marjana Lebar