Sveže

FOTO: Tako bo izgledala bodoča večnamenska dvorana

Projekt “Večnamenska športna dvorana” je, kot so zapisali na Občini Lendava, eden izmed treh strateških razvojnih projektov, ki jih je Občina Lendava na podlagi poziva Vlade RS v letu 2020 posredovala le te – ključni cilj, ki ga Občina zasleduje je “razvojni preboj v skladu s potrebami in priložnostmi občine.” Tokrat vam na vpogled ponujamo fotografije bodoče športne dvorane.
“Večnamenska dvorana je ključen ‘zeleni projekt’ Občine, v skladu z usmeritvijo občine po ‘zeleni preobrazbi,’ ki ne sledi samo potrebam domačega okolja, ampak odgovarja na širšo prepoznano vrzel na območju Pomurja in širše, tudi ‘čez meja’ naše države.

Projekt ponuja “vse na enem mestu” in odgovarja potrebam:”

  • Športne dejavnosti na lokalni ravni ter izvajanju strategije športnega turizma v evropskem in svetovnem merilu (športna vzgoja, rekreacija za vse ciljne skupine, vrhunski športi) kot odlična ponudba potrebam dejavnosti vrtcev, šol, starajoče se družbe ipd. na drugi strani pa izvajanju in trženju vrhunskega športa oz. tekmovalne dejavnosti na mednarodnem in svetovnem nivoju,
  • na področju družbenih dogodkov in izvajanja promocije zelenega turizma (aktivacija vseh deležnikov iz področja vinarstva, eko kmetijstva in lokalno pridelane hrane, vin…sejemske dejavnosti, kolesarstva ipd.) in
  • na področju kulturne dejavnosti (večji glasbeni in kulturni dogodki, ki bodo prispevali k še večji prepoznavnosti občine in vzpodbudili povpraševanje po nočitvenih kapacitetah).

“Občina je v izhodišču sledila zaznanim potrebam društev, zavodov, ‘viharila’ skozi danosti in priložnosti okolja, prepoznane priložnosti in zaznane potrebe pa ‘odprla’ za vsebinsko razpravo in dopolnitev s strani imenovane strokovno – delovne skupine (dopolnitev vsebin, sprememba velikosti dvorane, sprememba ocenjene vrednosti projekta):”

  • vsi športi z žogo (odbojka, rokomet, košarka…) kot izvajanje dvoranskega športa (možnost razdeliti dvorano na tri dele)
  • pridobiti nove športno plavalne površine za vse generacije (neodvisno delovanje), z bazenom 25 x 21 m, ogrevalnim bazenom 20 x 10 m z dvižnim dnom in premičnimi stopnicami za invalide ter čofotalnikom za najmlajše.
  • judo, karate, rokoborba, fitnes…
  • balet (zagotovitev odličnih pogojev GŠ Lendava)
  • fizioterapija (po znanem, da je ZD Lendava pridobil koncesijo)

FOTO: Občina Lendava