Ostalo

FOTO: Pohod lendavskih združenj ob spominu na zgodovinske dogodke ter podelitev plaket

Območno združenje veteranov vojne za slovenijo Lendava, območno združenje slovenskih častnikov Lendava, pripadniki veteranskega združenja Sever in združenje borcev za vrednote NOB so včeraj, kot vsako leto, organizirali krajši pohod od lovskega doma v Dolgi vasi do spominskega obeležja vojne za Slovenijo leta 1991, pred madžarsko mejo.
Dogodka se je včeraj v Dolgi vasi udeležilo okrog 120 udeležencev. Izpred lovske koče v Dolgi vasi je sledil pohod do pomnika vojne za Slovenijo, kjer je sledil krajši spominski program. “Letos zaznamujemo 150-letnico rojstva in 90-letnico smrti generala Maistra. Vlada Republike Slovenije se poklanja njegovemu spominu in v čast njegovim izjemnim zaslugam za slovenski narod je razglasila leto 2024 za leto generala Rudolfa Maistra. Potekali bodo številni projekti in prireditve, ki jih bo zaokrožila glavna proslava ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, 23. novembra,” je uvodoma dejal Branko Bratkovič.

Ta je še dejal, da letnice 1981, 1941 in 1991 predstavljajo mejnike in izkušnje, ki bodo ostali v narodovem zgodovinskem spominu. “Zbrali smo se, da se spomnimo na dogodke, ki so potekali v času agresije JLA in pomembnost boja na tem prostoru v neposredni bližini mejnega prehoda. V bojih je slovenska Teritorialna obramba v sodelovanju z enotami takratne slovenske milice in ob vsesplošnem angažiranju slovenskega prebivalstva porazila JA in ji onemogočila, da bi preprečila slovensko osamosvojitev. V tej kratki, a zelo intenzivni vojni so ugasnila tudi življenja rodoljubov,” je še dejal Bratkovič.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil teritorialec, izkušen poveljnik, nekdanji načelnik general štaba SV, udeleženec in veteran vojne za Slovenijo, general major doktor Alojz Šteiner.

Podelili tudi zlato in bronasto plaketo

Zlato plaketo ZVVS je prejel Stanko Novak

Stanko Novak je član OZVVS od ustanovitve. Vse zadolžitve v zvezi z delovanjem združenja opravlja zelo vestno in z velikim veseljem, je samoiniciativen in pripravljen vedno pomagati pri vseh aktivnostih združenja. Že tretji mandat opravlja dela in naloge predsednika Nadzornega odbora OZVVS Lendava.

Bronasto plaketo ZVVS je prejel Bojan Misja

Bojan Misja je član OZVVS Lendava od ustanovitve leta 2001. Vse zadolžitve v zvezi z delovanjem združenja opravlja zelo vestno in z velikim veseljem. Krasi ga poštenost, samoiniciativnost in pripravljenost, da vedno pomaga potrebnim pomoči. Posebej se je izkazal z zbiranjem dokumentarnega gradiva, prizadevanji za širjenje ideje veteranstva in popularizacije naše organizacije.

Najvišja priznanja so bila sicer podeljena na glavnem zboru ZVVS v Laškem. Za svoje dolgoletno in prizadevno delo v OZVVS Lendava so jih prejeli: 

  • RED ZVVS III. stopnje sta prejela LJUBO DRAŽNIK in BRANKO BRATKOVIČ
  • RED ZVVS II. stopnje je prejel ŽIVKO STANIČ.