Ostalo

FOTO: Obeležili 40 let strelskega društva Jezero iz Dobrovnika

Minulo soboto je v prostorih kulturnega doma v Dobrovniku potekala svečanost ob 40. obletnici ustanovitve strelskega društva Jezero Dobrovnik. Svečanosti se je udeležilo preko 150 strelk in strelcev ter ostalih gostov. Na svečanosti je s strani Strelske zveze Slovenije (SZS) za vse dosedanje uspehe in dosežke sekretar SZS Simeon Gonc društvu podelil zlato plaketo SZS, kar je najvišje priznanje SZS. Prav tako so s strani SD Policist prejeli plaketo za odlično sodelovanje. Tudi društvo je posameznikom, organizacijam, sponzorjem… podelilo zahvalne plakete. Najvišja priznanja društva so prejeli člani, ki so 40 let v društvu in so še vedno aktivni: Ernest Bedek, Jože Gaal in Franc Car. Prireditev sta povezovala Saša Ivanov in Melani Kianec. Svečanost je z več glasbenimi vložki popestrila skupina Prašnati.
SD Jezero Dobrovnik je prve zametke dobil že leta 1951, ko je bila ustanovljena strelska družina Enotnost. Leta 1970 se je v okviru OSZ Lendava ustanovila strelska sekcija Jezero Dobrovnik, ki je prvič uporabila ime Jezero, izvorno iz Bukovniškega jezera, čudovite okolice in naravnih danosti. Pomembna prelomnica je bilo leto 1983, ko je nastala Strelska družina Jezero Dobrovnik, označena za uradno ustanovitev društva. V skladu z novim zakonom o društvih se je leta 1997 preimenovala v Strelsko društvo Jezero Dobrovnik.

Člani in članice SD Jezero Dobrovnik so vse od takrat aktivno uspešni v državnih ligah in mednarodnih turnirjih z vsem orožjem. Ponosno poudarjajo, da so se v nekaj letih uveljavili kot elita v Sloveniji in širše. “To pa ni le naš uspeh, temveč tudi dediščina, ki jo ustvarjamo za prihodnje generacije. Aktivnosti društva niso zgolj občasne, temveč se kažejo tudi v organizaciji raznovrstnih tekmovanj, ki so privabila preko 6000 tekmovalcev iz različnih držav Evrope v zadnjih 10 letih,” je bilo moč slišati.

Sodelujejo tudi pri večjih športnih prireditvah v sklopu tednov turizma v Dobrovniku ter sodelujejo s hemofiliki Slovenije in drugimi društvi, združenji in organizacijami. Trenutno štejejo 134 članov, od tega 91 aktivno tekmuje v različnih ligah in z različnim orožjem ter več kot 15 najmlajših strelk in strelcev.

“Zahvaljujemo se Občini Dobrovnik, prijateljem, donatorjem, in sponzorjem, da smo si leta 2012 uredili novo strelišče za zračno puško in letos dodatno uredili strelišče za veliki kaliber. SD Jezero Dobrovnik je gradilo svojo pot s skromnostjo, odrekanji ter vlaganji članov, donatorjev, sponzorjev, Občine Dobrovnik, MSNS in drugih,” so še dejali.

FOTO: SD Jezero Dobrovnik