FOTO: Občina ureja odvodnjevanje meteornih voda iz gričevnatega predela

Problematika meteornih vod, ki po vsakem večjem deževju zalijejo Glavno ulico – leta 2014 so jo ob obilnem deževju spremenile v reko – počasi dobiva dolgoročnejšo rešitev. Občina je namreč pristopila k reševanju omenjenih težav.
Da se po vsakem večjem deževju ogromne količine meteorne vode iz gričevnatega predela občine zlivajo na Glavno ulico ni potrebno posebej poudarjati. Najhuje je bilo ob obilnih padavinah leta 2014, ko se je cestišče na Glavni ulici dobesedno spremenilo v reko, ogromne količine meteorne vode pa so zalile del mlinske ulice, mestni park in okolico. Težava se je, poleg velikih količin meteornih vod, pojavila tudi v zamašenih in povrh vsega ozkih ceveh, ki takšnih količin vode posledično niso uspele ustrezno požreti.

Po ureditvi plazišča nad lendavskim gradom se je količina prispele meteorne vode še povečala, zato se izvaja rekonstrukcija sistema odvajanja meteornih voda ter ločevanje fekalne in meteorne kanalizacije, ki je bila do sedaj urejena kot mešani sistem. Občina je, za potrebe končne rešitve omenjene težave v minulih dneh pričela z deli, s katerimi so že in še bodo v zemljo položene cevi velikega premera, ki bodo sposobne velike količine vode “odpeljati” tja, kamor spada.

“Dela se bodo nadaljevala še na preostalih kritičnih točkah. Po zaključenih delih bo Občina pristopila k celostni ureditvi prometne infrastrukture,” so zapisali na Občini.