Sveže

FOTO: Lendavski Lek nacionalnemu združenju Ozara v Lendavi predal donacijo

Letošnja osrednja tema Svetovnega dne duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra, je duševno zdravje mladih v spreminjajočem se svetu. Tudi zato so se v nacionalnem združenju Ozara Slovenija odločili, da bodo v tem letu energijo usmerili v izvajanje preventivnih aktivnosti, katerih namen je izboljšati duševno zdravje otrok in mladostnikov, tudi z uporabo družabnih omrežij. Pripravili so namensko Facebook spletno stran ter ustvarili zaprto pogovorno skupino. Poleg tega so nadaljevali z izvajanjem preventivnih delavnic za učence in dijake ter izdali izvirno družabno igro za premagovanje tesnobnosti “Pančijev vrtiljak.”
Neizpodbitno dejstvo je, da prav mladi najpogosteje posegajo po sodobnih telekomunikacijskih napravah in kanalih, ki pa s seboj prinašajo številne prednosti, a hkrati tudi pasti. Mladi, ki se nahajajo v enem izmed najbolj burnih in težavnih razvojnih obdobij, si prek družabnih omrežij sicer lahko nudijo medsebojno podporo, a se lahko po drugi strani počutijo izolirane in osamljene. Zaradi pomanjkanja izkušenj in nekritičnosti so bolj dovzetni za najrazličnejša (neprimerna) sporočila, ki lahko negativno vplivajo na njihovo razumevanje sveta in grajenje pozitivne samopodobe. Prav slaba samopodoba ter občutki izključenosti so najpogostejši dejavniki tveganja za nastanek psihosocialnih težav pri mladih, ki lahko, v kolikor niso ustrezno obravnavane, vodijo v duševne stiske in njihove zaplete.

V združenju Ozara Slovenija so se odločili, da izkoristijo pozitivne lastnosti sodobnih digitalnih tehnologij ter s tem prispevajo h krepitvi duševnega blagostanja mladih. Ključne prednosti tehnologij so namreč stalna razpoložljivost ter dosegljivost, možnost dostopanja preko različnih naprav (telefoni, tablice, računalniki), zagotavljanje anonimnosti, cenovna ugodnost ter enaka dostopnost za vse, tudi tiste iz oddaljenih ruralnih okolij ali osebe z gibalno oviranostjo.

Osrednji dogodek tokrat v Lendavi, v Gederjevi hiši

Ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja so tako v Lendavi predstavili Facebook stran na temo duševnega zdravja , ki ponuja zanimive, verodostojne, preverjene, pozitivne ter v iskanje pomoči usmerjene tekstovne, slikovne, avdio in video vsebine. Podobna stran v slovenskem jeziku namreč pred tem še ni obstajala. Poleg tega so ustanovili še zaprto Facebook skupino za vse mlade, ki bi želeli izmenjati svoje izkušnje, ki so ji jih nabrali z reševanjem težav v preteklosti, si ponuditi medsebojno vrstniško pomoč in širiti svojo socialno mrežo v digitalnem svetu in tudi izven. Za skupino kot tudi stran bo skrbela strokovna delavka združenja, ki bo odgovarjala tudi na morebitna vprašanja članov skupine. Njihova prizadevanja je prepoznalo in podprlo podjetje Lek d.d. Direktor Trdnih izdelkov Lendava dr. Simon Rečnik je direktorju združenja Boštjanu Repniku ob priložnosti predstavitve vsebin predal donacijski ček.

Da v združenju niso pozabili na pomen osebnega druženja in pristnih osebnih kontaktov, so dokazali z izdajo izvirne družabne igre Pančijev vrtiljak, ki sta jo zasnovala Aljaž Krivec in Anja Radaljac. Gre za igro, ki skozi spodbujanje vživljanja v druge in razvijanje zgodb/pripovedi pomaga pri razreševanju strahov in tesnob ter preko principov, ki jih uporablja tudi kognitivna vedenjska terapija, pomaga k temu, da na probleme pogledamo z različnih – produktivnejših – zornih kotov. Obenem igra pomaga ljudem, ki tovrstnih motenj ne doživljajo, razumeti razmišljanje ter počutje oseb, ki trpijo za njimi. Igra temelji na pogovoru, vživljanju ter sodelovalnosti – ne gre za tekmovalno igro, temveč za družabno igro, ki stremi k razumevanju lastnih in tujih stisk na prijeten, konstruktiven in tudi zabaven način. Po drugi strani pa je igro mogoče igrati tudi zgolj za zabavo – navodila se v tem primeru le nekoliko razlikujejo, večji poudarek pri tem načinu igranja pa je na domišljiji, zgodbarstvu in zabavnih izzivih, ki jih soigralci postavljajo drug drugemu.

Družabna igra Pančijev vrtiljak je nastala v okviru založniške dejavnosti združenja. Združenje Ozara Slovenija je do današnjega dne izdalo že 11 različnih knjig za otroke in mladostnike, ki jim na njim razumljiv način predstavljajo problematiko duševnih motenj in samomora. Poleg tega so v letošnjem letu nadaljevali z izvajanjem preventivnih delavnic za učence višjih razredov ter dijake, na katerih skupaj z njimi iščejo poti za premagovanje čustvenih težav in ostalih psiholoških ovir, na katere naletijo v tem razvojnem obdobju. Od leta 2007 do leta 2017 so v osnovnih in srednjih šolah pripravili kar 390 brezplačnih delavnic, ki se jih je udeležilo preko 8430 učencev in dijakov.

Vse naštete preventivne aktivnosti, katerih skupni imenovalec je izboljšanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov, so v Tednu otroka predstavili učencem in učiteljem Dvojezične osnovne šole Lendava I ter ob tej priložnosti njihovi šolski knjižnici podarili še večje število knjig o duševnih motnjah za najmlajše.