Ostalo

FOTO: Devetošolci zaključili izobraževanje z valeto tudi v Genterovcih

“Nadvse tenkočutno so zveneli verzi pesnika na zaključni slovesnosti devetošolcev, ko so v navzočnosti ravnateljice Valerije Šebjanič, župana Janeza Magyarja, staršev in učiteljev ter osmošolcev sklenili svoje osnovnošolsko izobraževanje. Gre za generacijo učencev, na katero so upravičeno lahko ponosni starši, razrednik Andrej Varšič, pa tudi ostali učitelji, ki so tlakovali njihovo pot in v teh mladih življenjih pustili tudi sledi,” so čustveno ob slovesu zapisali na spletni strani genterovske dvojezične osnovne šole.

FOTO: DOŠ Genterovci