Ostalo

FOTO: Člani društva vinogradnikov Lendava izdelali “lugaš” in ga postavili pred svojimi prostori ter na dvorišču lendavskega gradu

Nekaj članov Društva vinogradnikov Lendava je v minulih dneh izdelalo in tudi postavilo “lugaš”najprej pred svojimi društvenimi prostori, kjer so že lansko leto posadili nekaj mladih vinskih trt, za tem pa še na dvorišču lendavskega gradu, kjer je posajena potomka najstarejše vinske trte iz Maribora.