Ostalo

Dvorec Rakičan: Predstavili novo e-kočijo na električni pogon

Včerajšnjo nedeljo je v dvorcu Rakičan potekala uradna predstavitev nove hibridne e-kočije na električni pogon, ki je bila razvita v okviru čezmejnega projekta E-CARRIAGE 4CBST v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija.
Gre za projekt, ki gradi na spodbujanju naravi prijaznega čezmejnega trajnostnega turizma in oblikovanju inovativnih turističnih produktov, pri čemer sloni na kulturni dediščini bistveni za obe regiji – konjih in kočijah. Slovenija in Avstrija si že stoletja delita segment zgodovine, tradicije in izročil. Ena najbolj izstopajočih tradicij pa so konji, jahanje in kočijaštvo.

Na tiskovni konferenci je direktor RIS Dvorca Rakičan, dr. Robert Celec, povzel namen in cilj projekta E-Carraige 4CBST, javnosti pa je bila prvič predstavljena nova inovativna kočija v katero je vgrajen električni motor s hranilnikom energije. Ta konjem omogoča lažjo vleko kakor tudi oblikovanje daljših in bolj razgibanih turističnih poti za več oseb. V projektu bodo skupno razvite tri tovrstne kočij, ena je v lasti RIS Dvorca Rakičan, preostali dve pa bosta razvila avstrijska projektna partnerja. G. Celec je poudaril, da je čezmejno sodelovanje pri revitalizaciji kočijaške tradicije in oblikovanju inovativnih turističnih produktov nujno, saj bo na podlagi skupnih komplementarnih virov in kompetenc, s katerimi razpolagajo partnerji, omogočena implementacija ne samo na lokalni, temveč tudi na mednarodni ravni. Razviti turistični produkti bodo prilagodljivi letnim časom in različnim skupinam, prav tako bodo gostom na voljo različne tematske poti z različnimi zgodbami in doživetji. Vse poti ter kočije bodo tekom projekta tudi testirane in prilagojene tako, da bodo na koncu ponudile vrhunski turistični produkt, ki bo povečal atraktivnost čezmejnega prostora.

Čezmejno projektno sodelovanje vključuje 5 projektnih partnerjev. RIS Dvorca Rakičan deluje kot vodja projekta, Univerza v Mariboru in avstrijske organizacije Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing, EC Energie Center Lipizzanerheimat in Tourismusverband Region Oberwart, pa kot projektni partnerji. Projekt traja 30 mesecev, skupna vrednost upravičenih sredstev znaša 1.175.816,90 EUR, pri čemer znesek ESRR sredstev obsega 982.812,26 EUR.