Ostalo

DSŠ Lendava: Gradbena dela za nadzidek so se začela

V sredini aprila so na Dvojezični srednji šoli (DSŠ) Lendava predstavili projekt izgradnje novih prostorov na Dvojezični srednji šoli Lendava. Investicija, ki se je vmes podražila, bo izvedena za 666.006 evrov. Gradbena dela so se že pričela.
Na DSŠ Lendava so v minulem šolskem letu uvedli 2 nova izobraževalna programa in sicer program frizer in predšolska vzgoja, v naslednjem letu pa bodo, kot so dejali, uvedli še 3 nove programe. Za potrebe novih programov so se odločili za prizidek, za katerega so se gradbene aktivnosti že začele. S tem bo šola pridobila učilnico za pouk frizerja, ki bo namenjena štirinajstim učnim mestom z dvema dodatnima mestoma za pranje las, učilnica oz. predavalnica pa bo imela možnost delitve na dva samostojna dela z vmesno premično steno. Vhodi v prostore so zasnovani v območjih, kjer so trenutno še okna hodnika.

Objekt je bil zgrajen leta 2005 in bo tokrat prvič prizidan. Gradbena dela se že izvajajo, prostori pa se bodo opremljali prihodnje leto. In kje se bo nadzidek nahajal? Na južnem delu obstoječega objekta, kjer je sedaj ravna nepohodna streha. Učilnica za pouk frizerja bo namenjena štirinajstim učnim mestom z dvema dodatnima mestoma za pranje las, učilnica oz. predavalnica pa bo imela možnost delitve na dva samostojna dela z vmesno premično steno. Vhodi v prostore so zasnovani v območjih, kjer so trenutno še okna hodnika.

V zunanjo ureditev šole se ne bo posegalo.

Zaradi podražitve Vlada namenila dodatna sredstva

Na odboru je vlada sprejela sklep o spremembi vrednosti projekta gradnje dodatnih prostorov Dvojezične srednje šole Lendava. Med izvajanjem projekta gradnje dodatnih prostorov Dvojezične srednje šole Lendava je prišlo do povečanja njegove investicijske vrednosti, in sicer za 217.515 evrov. Na seji odbora je bila zato vrednost omenjenega projekta v Načrtu razvojnih programov povečana iz 448.924 evrov na 666.006 evrov. Del investicije in sicer v vrednosti 135.000 evrov bo prispeval madžarski finančni sklad Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Prizidek bo gradil lendavski Legartis

Že septembra smo poročali, da je javno naročilo bilo zaključeno kot neuspešno, saj je ponudba Legartisa presegala zagotovljena finančna sredstva, kar je sicer v trenutni situaciji bilo pričakovano. “Ob vpogledu v ponudbeno ceno je naročnik ugotovil, da je ponudba nedopustna, saj ta presega zagotovljena sredstva naročnika. Iz ponudbe izhaja, da znaša ponudbena cena obravnavanega ponudnika 466.826,96 EUR brez DDV oziroma 569.528,89 EUR z DDV,” so takrat zapisali pri Dvojezični srednji šoli Lendava. Ker je Vlada torej zagotovila dodatna finančna sredstva, je ponovljeno javno naročilo z istim ponudnikom bilo zaključeno uspešno.