Ostalo

Državno odlikovanje, red za zasluge za Zvezo Romov Slovenije

Ob minulem svetovnem dnevu Romov, je Zveza Romov Slovenije iz rok predsednika republike, Boruta Pahorja, ob svoji 20. obletnici, prejela državno odlikovanje, red za zasluge.
Zveza Romov Slovenije, ki jo dolga leta vodi Jožek Horvat Muc letos obeležuje 20. obletnico delovanja. Ob svetovnem dnevu Romov je Horvat v imenu Zveze Romov Slovenije iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na posebni slovesnosti prejel državno odlikovanje red za zasluge.

Zveza Romov Slovenije je red za zasluge prejela za svoj angažirani odnos pri uveljavljanju aktivnega državljanstva Romov in prizadevno delo za spoštovanje romskih pravic na kulturnem, izobraževalnem in političnem področju.

Red za zasluge je za angažirani odnos pri uveljavljanju aktivnega državljanstva Romov in prizadevno delo za spoštovanje romskih pravic na kulturnem, izobraževalnem in političnem področju prejela Zveza Romov Slovenije. V imenu zveze, ki je bila ustanovljena leta 1996 v želji, nadaljevati tradicijo dobro organiziranega dela prekmurskih romskih aktivistov in društev, je odlikovanje prevzel njen dolgoletni predsednik. Gospod Horvat se je v imenu Zveze Romov Slovenije predsedniku Pahorju zahvalil za priznanje, ki ni namenjeno samo ob svetovnem dnevu Romov, ampak je priznanje njihovemu dvajsetletnemu delu in prizadevanju in bo tudi spodbuda za naprej. Prepričan je, je dodal, da je prav Zveza Romov Slovenije pomembno prispevala k temu, da je romska skupnost v slovenskem prostoru prepoznavna in priznana.

Medaljo za zasluge je za ustvarjalni prispevek k uveljavljanju in prepoznavnosti romske kulture v Sloveniji prejel Imer Brizani. V zahvali je povedal, da si že vse življenje prizadeva bogatiti romsko kulturo in vzpostavljati most med tradicijo in sodobnostjo. “Brez tradicije je vsaka kultura prazna, brez inovativnosti in sodobnosti pa revna. Romski narod, kateremu pripadam, je povsod odrinjen na rob družbe. Sam se trudim postaviti zgled, da temu ne bi bilo tako, moje osnovno vodilo pa je medkulturni dialog,” je povedal odlikovanec. Imer Brizani je eden najustvarjalnejših romskih glasbenikov v Sloveniji, je virtuoz na številnih instrumentih, skladatelj, pevec, glasbeni aranžer in pedagog, ki je v zadnjih štirih desetletjih močno zaznamoval slovensko glasbeno področje.