Ostalo

Državni sekretar Trbič se je srečal z načelnicama in načelnikoma upravnih enot pomurske regije

Ministrstvo za javno upravo nadaljuje redna regijska delovna srečanja z načelnicami in načelniki upravnih enot (UE), katerih namen je pogovor o odprtih zadevah v upravnih enotah, seznanitev z izzivi, s katerimi se srečujejo posamezne upravne enote glede na specifike lokalnega okolja, ter krepitev sodelovanja med upravnimi enotami, občinami in ministrstvom.
Tokrat se je državni sekretar Jure Trbič s sodelavci v Murski Soboti srečal z načelnicama in načelnikoma pomurske regije: mag. Štefanijo Hozjan iz UE Lendava, mag. Darijo Mohorič iz UE Ljutomer, Dominikom Šteinerjem iz UE Murska Sobota in Sašom Norčičem iz UE Gornja Radgona.  

Načelnici in načelnika upravnih enot so na srečanju uvodoma pohvalili dobro sodelovanje in odprto komunikacijo med upravnimi enotami in Ministrstvom za javno upravo. Predstavili so dosedanje delo in primere dobrih praks sodelovanja z lokalno skupnostjo, opozorili pa tudi na posamezne težave, s katerimi se srečujejo pri vsakdanjem delu. Izpostavljena je bila predvsem prostorska in kadrovska problematika ter starostni razkorak med zaposlenimi. 

Iz podatkov, ki prikazujejo merjenje zadovoljstva strank in zaposlenih v upravnih enotah v letu 2022, izhaja, da so omenjene upravne enote nadpovprečno ocenjene tako s strani strank kot tudi zaposlenih.

Državni sekretar Trbič je v povezavi z nedavno sprejetim Zakonom o državni upravi in možnostjo prenosa zadev med upravnimi enotami izpostavil pomembnost kolegialnosti med upravnimi enotami, katerim so bile zadeve predodeljene. Ob tem se je zahvalil upravnim enotam, ki pri tem sodelujejo, še posebej pri prenosu zadev s področja tujcev.

Na srečanju so sogovorniki razpravljali tudi o boljši organizaciji in optimizaciji dela na upravnih enotah, ki mora biti usmerjena v zagotavljanje dostopnih, kakovostnih in učinkovitih javnih storitev za stranke. Naloga vodstva upravnih enot je zaposlenim omogočiti dobre pogoje za delo ter nadgradnjo njihovega znanja in kompetenc, predvsem pa zaposlene tudi primerno motivirati. 

Na srečanju je bila večkrat poudarjena tudi pomembnost sodelovanja med upravnimi enotami, kakor tudi sodelovanje upravnih enot z Ministrstvom za javno upravo ter preostalimi resornimi ministrstvi. Državni sekretar je dejal, da je za pristojno ministrstvo izjemno pomembno pridobiti čim več informacij neposredno s terena, kajti le s skupnim sodelovanjem lahko optimiziramo, povečamo učinkovitost ter poenotimo standarde oziroma način dela upravnih enot s ciljem povečati zadovoljstvo zaposlenih in kakovost javnih storitev tako za prebivalce kot tudi za gospodarske subjekte.