Ostalo

VIDEO: Varuh človekovih pravic včeraj posloval v Lendavi. To sta obravnavala njegova namestnika

Namestnika varuha človekovih pravic Ivan Šelih in dr. Jože Ruparčič sta včeraj poslovala v Lendavi, ob slednjih pa sta bili prisotni še direktorica strokovne službe Martina Ocepek, strokovna sodelavka Maša Ocepek, svetovalka Varuha za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič ter sodelavka Mojca Šraj. Namestnika sta obravnavala devet občanov, prvi pogovori pa so se začeli že ob 9.00 uri dopoldan.
Institucija Varuha človekovih pravic je drugo poslovanje v letu 2023 opravila v Lendavi. Sodelavce Varuha je včeraj, 23.2.2023, vodil namestnik varuha Ivan Šelih, saj je varuh Peter Svetina poslancem državnega zbora predstavljal posebno poročilo o dostopnosti centrov za socialno delo. Na pogovore se je prijavilo 9 ljudi, ki so ocenili, da pri uveljavljanju svojih pravic potrebujejo pomoč Varuha. Namestnika in sodelavci so se srečali tudi z županom občine Janezom Magyarom, ki jih je seznanil z načrti za razvoj občine in skrbjo za ranljive skupine tudi z nekaterimi inovativnimi prijemi. Namestnika sta ukrepe občine pozdravila.

Namestnika Ivan Šelih in Jože Ruparčič sta v izjavi za javnost orisala problematike, s katerimi so se ta dan ukvarjali. Namestnik Šelih je poudaril, da so vsi trije pobudniki, s katerimi se je do tistega trenutka pogovarjal, po pomoč institucije Varuha prišli z vsebinami, povezanimi s problematiko sožitja na narodno mešanem območju. Prvo vprašanje, ki ga pri Varuhu že obravnavamo kot pobudo, je bilo vprašanje ugotavljanja izkazovanja nivoja madžarskega jezika kot pogoja za zaposlitev v izobraževalnih ustanovah. “Do včeraj je bil glavni problem, da ni bilo pravilnika, po katerem nivo znanja za zapolistev ugotavlja. Včeraj je bil ta pravilnik objavljen, kar pa še ne razrešuje problematike, zato bo Varuh primer obravnaval še naprej,” je dejal namestnik Šelih.

S strokovno sodelavko sta sprejela tudi pobudnike, ki so opozorili na učne težave otrok v dvojezičnih šolah zaradi obveznosti iz naslova madžarskega jezika. Pobudnika predvsem čudi, da sta sistema obeh narodnih samoupravnih skupnosti na področju izobraževanja različna, saj se lahko na obali za šolanje v dvojezični šoli posameznik odloči, na območju Slovenije ob madžarski meji pa je šolanje v dvojezični šoli obvezno. Varuh bo po navedbah namestnika vprašanje vzel pod drobnogled v okviru pristojnosti.

Tretje vprašanje se je nanašala na možnost sodelovanja predstavnikov madžarske narodne skupnosti na volitvah v Sloveniji. Ti lahko volijo predstavnike v lokalno skupnost, ne morejo pa voliti predstavnike narodnostne skupnosti v parlament, kar se zdi pobudniku nelogično. Tudi to vprašanje bo Varuh obravnaval.

Namestnik dr. Ruparčič in direktorica strokovne službe Martina Ocepek sta se srečala s socialno in okoljsko problematiko ter s problematiko s področja pravosodja. Mama samohranilka se je obrnila na Varuha za pomoč pri stanovanjskem vprašanju. Namestnik dr. Ruparčič je pohvalil hitro ukrepanje župana, ki je nemudoma pristopil k reševanju problema družine, bolne matere samohranilke in treh otrok, in zagotovil, da bo zanje poskrbljeno.

Pobudnika, ki se je na Varuha obrnil z vprašanjem določitve višine pokojnine, so usmerili na ustrezne pristojne ustanove, je povedal namestnik. “Priporočili smo mu tudi, da pisno komunikacijo z organi istočasno posreduje v vednost Varuhu, da lahko ta kot subsidiarni organ oceni, ali organi delujejo skladno z zakoni in načeli delovanja, posebej načelom dobrega upravljanja,” je dodal namestnik.

Namestnik je tudi opozoril, da se še vedno premalo zavedamo, da mora biti pravica do življenja v zdravem okolju brez nepotrebnega hrupa in emisij eden od poglavitnih standardov življenja ljudi. Tudi zato bo Varuh obravnaval okoljsko vprašanje, ki je bilo ta dan zastavljeno. Tretje problematika s področja pravosodja v tem trenutku Varuh še ne more obravnavati, saj potekajo sodni postopki, v katere ne sme posegati. Vključil se bo takoj, ko bodo zaključeni in bo skušal skladno s pooblastili pobudnici pomagati pri uveljavljanju njenih pravic, je zagotovil namestnik.

Namestnik Šelih in župan Lendave Magyar sta tudi v prostorih občine Lendava odprla varuhov kotiček, že 13 po vrsti. Kotiček je opremljeni s stojalom, na katerem so prebivalcem na voljo koristne informacije o delu institucije v obliki zloženk in brošur ter tudi obrazec za vložitev pobude. Informacije so dostopne v klasični tiskani obliki, saj se mnogi v poplavi informacij na spletu ne znajdejo dobro ali pa za to nimajo možnosti oz. niso vešči tovrstne komunikacije. Pripravljena je tudi zloženko o Varuhu v lahkem branju, ki je namenjena vsem, ki imajo zaradi svojih oviranosti težave v razumevanju zapletenih besedil. Varuh ni pozabil niti na vse tiste, ki so brskanja po spletu vešči in je v sodelovanju z občino Lendava tudi na občinskih spletnih straneh pripravil t. i. digitalni Varuhov kotiček, kjer so dostopne enake informacije kot v kotičkih, ki so postavljeni v posameznih občinah. O Varuhovem kotičku se občanke in občani lahko seznanijo tudi v občinskih glasilih.