Ostalo

Donirajte 0,5% dohodnine

Že od leta 2007 lahko polovico odstotka svoje dohodnine namenite društvom ali organizacijam -dobrodelnim ali nevladnim. To na letni ravni stori stori le okoli 60% državljanov, kar pomeni, da če bi pol odstotka svoje dohodnine doniralo še ostalih 40%, bi se organizavijam in društvom lahko razdelilo še vsaj dodatnih pet milijonov evrov.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da
se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo,
nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in
reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z
varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski,
dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti
rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot
nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi
opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem
interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki
so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

Komu 0,5% dohodnine lahko namenimo v občini Lendava?

 • DRUŠTVO INVALIDOV LENDAVA
 • DRUŠTVO SOŽITJE – DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LENDAVA
 • REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE
 • LOVSKA DRUŽINA LENDAVA
 • LOVSKA DRUŽINA PETIŠOVCI
 • RIBIŠKA DRUŽINA LENDAVA
 • HRVAŠKO KULTURNO DRUŠTVO POMURJE
 • ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LENDAVA
 • GASILSKA ZVEZA LENDAVA
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČENTIBA
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLGA VAS
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLNJI LAKOŠ
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GABERJE
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJI LAKOŠ
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HOTIZA
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAPCA
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOT
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LENDAVA
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOSTJE-BANUTA
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PETIŠOVCI
 • PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO LEK LENDAVA
 • PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO NAFTA LENDAVA
 • OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LENDAVA
 • RADIOKLUB LENDAVA
 • OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LENDAVA
 • BADMINTONSKI KLUB MLADOST LENDAVA
 • JUDO KLUB LENDAVA
 • KEGLJAŠKI KLUB NAFTA LENDAVA
 • KLUB BORILNIH VEŠČIN JUDO LENDAVA
 • LOKOSTRELSKI KLUB LENDAVA
 • NOGOMETNI KLUB PANONIJA
 • NOGOMETNO DRUŠTVO LENDAVA 1903
 • ŠPORTNA ZVEZA LENDAVA
 • MLADINSKI SVET LENDAVA
 • USTANOVA ŠTEFANA GALIČA
 • DRUŠTVO DIABETIKOV LENDAVA

Donacija je za vas brezplačna

Najprej se odločite za eno ali največ pet organizacij, ki jim boste namenili skupno 0,5 % odstotka vaše dohodnine. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bodo nevladne organizacije prispevale h kakovosti bivanja v naši družbi.

Nato izpolnite svoje podatke in podatke organizacij v za to namenjen obrazec. To lahko storite na več načinov. V obrazcu določite, koliko boste namenili posamezni organizaciji – skupno največ 0,5 %. Natisnite obrazec, ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na finančni urad.